Czy palenie węglem jest ekologiczne?


Węgiel kamienny to skała złożona z czystego węgla, węglowodorów, wody oraz w mniejszych ilościach: siarki, krzemu, glinu, żelaza, wapnia. Problem ekologiczności węgla leży właśnie w tych pomniejszych składnikach. Czy zatem palenie w piecu węglem może być ekologiczne?

Czytaj więcej

Inwestycja w wygodę

Małe oczyszczalnie ścieków zazwyczaj możemy zamontować wszędzie tam, gdzie nie ma pociągniętej sieci kanalizacyjnej. Dokumenty i zgoda na budowę są uzależnione od planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych przepisów związanych z ochroną środowiska. Inwestycja to idealny pomysł dla domków jednorodzinnych, ale również pensjonatów, hoteli i szkół, bo sama oczyszczalnia może poradzić sobie z zanieczyszczeniami i od czterech osób, i od dwustu. Już na etapie projektu powinniśmy się zastanowić, jak dużych zbiorników potrzebujemy i jakie uwarunkowania naturalne będą determinowały rodzaj zastosowanych technologii. Sama przydomowa oczyszczalnia ścieków to nic innego jak kompleks instalacji, które odbierają zanieczyszczenia i oddają oczyszczone do rowów melioracyjnych lub gleby.

Czytaj więcej