Cyfryzacja kina Bajka w Darłowie

  •  
W kwietniu 2016  Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda  złożył do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dwa wnioski do Programu Operacyjnego Rozwój Kin: Priorytet 1 - Modernizacja Kin; Priorytet 2 -  Cyfryzacja Kin. Wniosek o modernizację  kina „Bajka” znalazł się wśród 21 wybranych projektów, a  wniosek o cyfryzację  w szczęśliwej ósemce z ponad stu złożonych do PISF. Tak, więc łącznie  DOK uzyskał  dofinansowanie w wysokości 224 845 zł, z czego na cyfryzację 100% wnioskowanej kwoty.


Należy stwierdzić, że zakup sprzętu do projekcji cyfrowych jest 
niezbędny  do dalszego, sprawnego funkcjonowania kina Bajka w Darłowie. Obydwa wnioski zostały napisane przez  Magdalenę Cichocką specjalistę ds. promocji i edukacji filmowej Darłowskiego Ośrodka Kultury, do których specyfikację techniczną opracował  Mirosław Rybarczyk - technik operator urządzeń technicznych DOK.

Kino Bajka jest jedynym kinem w mieście i stanowi ważne ogniwo w działalności Darłowskiego Ośrodka Kultury im. L. Tyrmanda. Oprócz działalności filmowej, sala widowiska służy takim realizacjom, jak:  opery i operetki, koncerty, spotkania z artystami, spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe i jubileusze, a także jest ważnym miejscem podczas odbywającego się w okresie letnim Festiwalu Media i Sztuka i Festiwalu Filmów Skandynawskich. Zakup sprzętu do projekcji cyfrowych znacząco wpłynie na działalność i poprawę warunków funkcjonowania kina. Przede wszystkim zwiększy dostęp do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej, co z pewnością poszerzy, uatrakcyjni i wzbogaci ofertę, a  co za tym idzie przyczyni się do wzrostu zainteresowania kinem wśród młodych widzów, zwiększenia frekwencji na seansach filmowych.

Kino Bajka powstało w roku 1926, tak więc w tym roku świętuje swoje 90 urodziny! Ten niezwykły Jubileusz otwiera nowy, ważny rozdział w jego historii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych, które znacząco wpłyną na dalsze funkcjonowanie, działalność i rozwój naszego kina, którego celem od zawsze było upowszechnianie i zwiększanie dostępu do kultury filmowej, zwłaszcza na rzecz młodej widowni.

autor: L. Walkiewicz