Jubileusz pracy twórczej Kazimierza Babkiewicza

  •  


W Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie 20 kwietnia 2017 odbył się wernisaż wystawy poświęconej 40-leciu pracy twórczej Kazimierza Babkiewicza. Honorowy patronat nad wystawą objął Starosta Powiatu Sławieńskiego Wojciech Wiśniowski.Wernisaż otworzył dyrektor Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie Konstanty Kontowski, który serdecznie powitał twórcę i osoby przybyłe, a także pokrótce scharakteryzował twórczość artysty. Kazimierz Babkiewicz artysta malarz, rysownik, autor grafik i ekslibrisów, a także publicysta kulturalny i organizator plenerów urodził się w 1951 r. w Koduniu. W latach 1966-70 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Następnie studiował w latach 1970-76 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom otrzymał w 1976 w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Od 1978 r. mieszka w Sławnie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, rysunkiem, grafiką i pastelami.Najczęstszym tematem jego prac jest pejzaż z motywami rzek, rozlewisk, szuwarów, drzew i łanów zbóż, z terenów Pomorza Środkowego. Poza tym utrwala piękno martwej natury, wykonuje portrety i kopie dawnego malarstwa. Znakomicie czuje się w linorycie o tematyce satyrycznej i w exlibrisach. Jest artystą znanym nie tylko w kręgu środowiska pomorskiego. Prezentował swoje dzieła na ponad 70 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Danii, Niemczech, Holandii, Rosji, Bułgarii  na Ukrainie, w Chinach. Bardzo wiele prac artysty znajduje się w zbiorach prywatnych, galeriach i muzeach w kraju i zagranicą. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród: m.in. nagrody Ministerstwa Kultury i Turystyki Bułgarii na Międzynarodowym Biennale Humoru i Satyry w Sztuce, wyróżnienia na International Biennal Contest „Gramarina” w Odessie, nagrody honorowej „Excellent Prize” w Szanghaju i wielu innych. Nagrody Ministra kultury w Danii.

Na jubileuszowej wystawie w darłowskim zamku artysta prezentuje malarstwo olejne (pejzaże i martwe natury), grafikę o tematyce satyrycznej, rysunek i exlibrisy. Jubilat pokazywał na wernisażu jak się robi linoryty ryjąc rylcem negatyw na kawałku płytki podłogowej z PCW i następnie wykonuje tuszową odbitkę. Zaprezentowane prace tak uznanego twórcy z pewnością stanowią cenny materiał poglądowy, ikonograficzny i edukacyjny dla wszystkich miłośników Pomorza i sztuk pięknych , pomimo że stanowią jedynie fragment dużej kolekcji. Z okazji 40 – lecia pracy twórczej Kazimierz Babkiewicz otrzymał kwiaty od dyrektora muzeum Konstantego Kontowskiego i wielbiciela jego sztuki darłowianina Wandalina Ulanowskiego. Gratulujemy twórcy dotychczasowych sukcesów i życzymy dalszych prestiżowych wyróżnień.

autor: L. Walkiewicz

  •