Darłowo znosi opłaty za posiadanie psów

  •  
W latach 2012-2017 zgodnie  treścią ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej  w Darłowie obowiązywała oplata od posiadania psa. Ostatnio wynosiła  ona 115 złotych od jednego psa. Na wniosek burmistrza miasta Arkadiusza Klimowicza, na niedawnej sesji Rady Miejskiej  uchylono uchwałę z roku 2011, co oznacza, że  począwszy od 1 stycznia roku 2018 właściciele psów nie będą wnosić opłaty za ich  posiadanie.

L. W