Państwowa Straż Pożarna apeluje!

  •  

Rozpoczął się okres grzewczy. W tym czasie corocznie zwiększa się liczba interwencji związanych z pożarami sadzy oraz nieszczelnością przewodów kominowych. Dlatego po raz kolejny apelujemy o przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji przewodów kominowych, tzn. okresowej kontroli oraz ich czyszczeniu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy,
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Czynności te powinny być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

W ubiegłym sezonie grzewczym Państwowa Straż Pożarna na terenie powiatu sławieńskiego wyjeżdżała prawie 50 razy do zdarzeń, których przyczyną powstania była wada urządzeń grzewczych oraz nieszczelność przewodów kominowych!

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych przepisów stwarza duże zagrożenie pożarowe, a także niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla.

autor: st. kpt. Piotr Słupski