Strażacy apelują !

  •  


W ubiegłym sezonie grzewczym, Państwowa Straż Pożarna, na terenie powiatu sławieńskiego, wyjeżdżała 76 razy do zdarzeń, których przyczyną powstania była wada urządzeń grzewczych oraz nieszczelność przewodów kominowych.

 


Corocznie w okresie grzewczym zwiększa się liczba interwencji, związanych z pożarami sadzy oraz nieszczelnością przewodów kominowych. Dlatego, po raz kolejny, apelujemy o przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji przewodów kominowych, tzn. okresowej kontroli oraz ich czyszczeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6
  • miesięcy,
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Zdarzenia związane z pożarami sadzy w kominie oraz nieszczelnością przewodów kominowych są bardzo groźne. Mogą doprowadzić do pożarów budynków mieszkalnych, a także zatrucia tlenkiem węgla.

st. kpt. Piotr Słupski