Darłowskie mandaty do Opola

Nowe przepisy o prowadzeniu spraw mandatowych obowiązują od 1 stycznia br. Do tej pory mandaty karne uiszczało się na rachunki bankowe właściwych urzędów wojewódzkich. Obecnie kompetencje te przejął Pierwszy Urząd Skarbowy i to na jego konto należy dokonywać opłat za mandaty karne kredytowane lub zaoczne wystawione od 1 stycznia 2016 roku przez policję, ale też przez straż pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, nadleśnictwa, urzędy miar, żandarmerię wojskową, inspektoraty nadzoru budowlanego orz inspekcje i inspektoraty weterynarii.

 

Za mandaty płacimy więc na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Tadeusza Rejtana 3b, 45-331 Opole, numer: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 (numer tego rachunku możemy już odnaleźć na odcinkach A i B mandatu karnego).

Korzystając z formularza wpłaty gotówkowej polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego, należy w polu "symbol formularza lub płatności" wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY, zaś w polu "identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności)" należy wpisać serię i numer mandatu karnego. Za mandat można także zapłacić na stronie internetowej banku, po zalogowaniu się na swoje konto, w zakładce zatytułowanej np. "przelew podatkowy" czy "przelew US". W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego, należy wpisać SWIFT (BIC): NBPL PLPW, IBAN: PL.

Więcej na temat ustawy: urzadskarbowy24.pl/od-stycznia-2016-mandaty-rozlicza-i-us-w-opolu/


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego zajmuje się teraz także prowadzeniem ewidencji należności mandatowych, ich windykacją oraz udzielaniem ulg w ich spłacie (odraczaniem terminów płatności, rozkładaniem na raty, umarzaniem zaległości).

Należy jednak pamiętać, że sprawy związane z mandatami, które zostały wystawione do 31 grudnia 2016 roku nadal załatwiać można we właściwych urzędach wojewódzkich. Zmiany te nie objęły także płatności za mandaty nakładane przez urzędy skarbowe, straże miejskie i gminne.