Darłowskie Pomniki

W Darłowie znajduje się wiele pomników upamiętniających ważne wydarzenia z historii i  wybitnych ludzi . Najczęściej stworzone  w formie obelisków z wmurowanymi tablicami.

Rzeźba uliczna Stanisława Dulewicza

Rzeźbę pierwszego powojennego burmistrza Darłowa uroczyście odsłonięto 19 czerwca 2015. Wykonawcą rzeźby jest Jacek ze w Szczecina. Pomnik pokazuje Stanisława Dulewicza  wychodzącego z ratusza w ulicę Powstańców Warszawskich. Brąz artystyczny o wysokości 2m i 245 kg

Czytaj więcej

Pomnik Rybaka

Pomnik pełniący także funkcję fontanny znajduje się niemal w centrum starego miasta, tuż obok ratusza. Zaprojektowany został przez znanego niemieckiego artystę- Wilhelma Grossa, w 1919 roku. Fundatorami rybaka zdobiącego dziś darłowski rynek byli Heptenmacherowie jedna z najbogatszych i najbardziej znanych rodzin w mieście. Członkowie tej familii byli właścicielami znaczącej na Bałtyku floty żaglowców i statków handlowych.

Czytaj więcej

Pomnik Zwycięstwa

Znajduje się na Skwerze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odsłonięty w  1960 roku.  Prezentuje on metaforę dziejów ziemi darłowskiej. Wklęsły ekran tworzą cztery płaskorzeźby. Światowid symbolizuje słowiańskość, Bolesław Krzywousty z drużyną - przynależność tych ziem do Polski, rybak oparty o łódź, robotnik, kobieta z dzieckiem na ręku i żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza - Polską Rzeczpospolitą Ludową.

Czytaj więcej

Pomnik Eryka

Pomnik Eryka wykonany z brązu, zaprojektowany przez Konstantego Kontowskiego, darłowskiego historyka sztuki i kustosza muzeum w Darłowie. Pomnik został odsłonięty we wrześniu 2010 roku, ustawiony w niszy muru Zamku Książąt Pomorskich. Można go obejrzeć od strony dziedzińca.

Czytaj więcej

Pomnik Bojownikom o Wolność

Relikt z okresu PRL znajduje się na Skwerze gen. Władysława Sikorskiego.  W miejscu gdzie dawniej stał niemiecki pomnik żołnierza, w 1985 roku ustawiono granitowy obelisk, z tablicą w kształcie mapy Polski. Obelisk upamiętnia poległych, pomordowanych i walczących o wolną Polskę w czasie II wojny światowej.

Czytaj więcej

Pomnik Pionierów Ziemi Darłowskiej

Obelisk z płytą pamiątkową poświęconą Pionierom Ziemi Darłowskiej. 11 listopada 2001 r. odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego, a w marcu 2002 r. zamocowano na obelisku płytę pamiątkową z herbem Darłowa.
Na tablicy widnieje napis:

Czytaj więcej

Pomnik: Nie wrócili z morza

Ten odsłonięty w 1990 roku pomnik znajduje się w Darłówku Wschodnim, przy rozsuwanym moście. Ludzie morza poświęcili go tym, którzy z ostatniego rejsu nie wrócili. Na granicie znajduje się Biała Madonna, trzymająca w rękach sieć rybacką. U stóp figury znajduje się kamienna tablica z wyrytymi nazwiskami tych, co nie wrócili z morza. Pomnik został odrestaurowany w 2012 roku.

Czytaj więcej

Pomnik Skała Ekologów

Obelisk znajduje się się na Skwerze Ekologów. W czerwcu 2005 roku ustawiono tam granitowy głaz narzutowy. Wmurowano w nim  8 tabliczek z nazwiskami ludzi zasłużonych dla ekologii ochrony środowiska, którzy bezinteresownie uświadamiają zwykłym obywatelom jak i rządzącym zagrożenia powodowane rabunkową eksploatacją zasobów naturalnych ziemi i nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska naturalnego.

Czytaj więcej