Lotnictwo w Darłowie

Darłowo jest  związane z lotnictwem  od  55 lat. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 23 sierpnia 1962 roku nakazano dowódcy Marynarki Wojennej (MW) sformować 28 Eskadrę Ratowniczą MW.

Początkowo na wyposażenie eskadry trafiły śmigłowce SM-1 i SM-2. W październiku 1965 roku sformowano klucz śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych. W skład klucza weszły dostarczone z ówczesnego ZSRR śmigłowce Mi-4ME.

W 1966 roku jednostka została wyposażona w samoloty AN-2, przeznaczone do lotów patrolowych. Pierwsze śmigłowce typu Mi-2RM zostały wprowadzone do służby w 1968 roku. W lipcu 1981 roku eskadra otrzymała pierwsze śmigłowce ZOP typu Mi-14 PŁ.

W lipcu 1983 roku Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego przeformowano eskadrę w 16 Pułk Lotnictwa Specjalnego MW, składający się z eskadry ratowniczej i ZOP. Pierwsze śmigłowce Mi-14 PS przebazowano z byłego ZSRR do Darłowa w lutym 1984 roku.

Z dniem 1 lipca 1988 pułk został zlikwidowany, sprzęt i personel wszedł do nowo powstałego 7 Pułku Lotnictwa Specjalnego z miejscem bazowania w Siemirowicach i Darłowie. Taki stan trwał do lipca 1991, kiedy to została utworzona 40 eskadra Zwalczania Okrętów Podwodnych i Ratownictwa. Prezydent RP aktem z dnia 23 września 1994 nadał jednostce sztandar, który ufundowało społeczeństwo regionu Darłowa.

W związku z powstaniem Brygady Lotnictwa MW z dniem 1 lipca 1995 roku na bazie rozformowanej eskadry utworzono dwie nowe jednostki: 2 Dywizjon Lotniczy oraz 4 Batalion Zabezpieczenia.

W celu podkreślenia więzi 2 Dywizjonu Lotniczego z 28 Eskadrą Lotnictwa Ratowniczego oraz ze społeczeństwem Darłowa we wrześniu 1998 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej dywizjon otrzymał nazwę wyróżniającą „Darłowski”.

Po ośmiu latach, wraz z kolejną restrukturyzacją lotnictwa MW 1 stycznia 2003 roku, 2. Dywizjon Lotniczy przeformowano w 29. Eskadrę Lotniczą. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2005 roku 29. Darłowska Eskadra Lotnicza przejęła i kontynuowała  tradycje poprzednich jednostek lotniczych.

Pod koniec 2010 roku eskadra została rozformowana  i do dnia dzisiejszego funkcjonuje w Darłowie jako Grupa Lotnicza 44. Bazy Lotnictwa Morskiego.

źródło: bl.mw.mil.pl

 

Zobacz koniecznie:
Morskie Pokazy Lotnicze Darłowo 2012

Zdjęcia: Morskie Pokazy Lotnicze - Darłowo 2012
Wideo: Morskie Pokazy lotnicze Darłowo 2012