Pojazdy pożarnicze będące na wyposażeniu Posterunku PSP w DarłowieGBA 2,5/24 – średni samochód gaśniczy o napędzie 4×4 wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 2,5m3, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 litrów oraz autopompę o wydajności 2400 litrów/minutę przy ciśnieniu 8 bar.

 

 GLBARt ½,5 – lekki samochód ratowniczo- gaśniczy wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 1m3, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 litrów oraz autopompę o wydajności 250 litrów/minutę przy ciśnieniu 40 bar.

 

 SLRR – lekki samochód specjalny ratowniczo-rozpoznawczy.

 

 

 SCD 37 – ciężki samochód specjalny z drabiną mechaniczną o wysięgu 37 metrów.

 

 

 SRw – średni samochód specjalny ratownictwa wodnego.

 

 

 GCBA 5/32 –  ciężki samochód gaśniczy wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 5 m3, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów oraz dwuzakresową autopompę o wydajności 3200 litrów/minutę przy ciśnieniu 8 bar oraz 280 litrów/minutę przy ciśnieniu 40 bar.