Podpis pod deklaracją pit onlineDeklaracje pit powinny być opatrzone podpisem podatnika lub pełnomocnika. Jeżeli składamy zeznania pit online, to sposób podpisu będzie zależeć od rodzaju deklaracji oraz od statusu składającego.Roczne deklaracje podatkowe wysyłane do organów skarbowych online można podzielić na podpisane e-podpisem, czyli podpisem weryfikowalnym na podstawie ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz deklaracje bez e-podpisu, czyli podpisane elektronicznie w oparciu o zestaw danych autoryzujących, nieweryfikowane za pomocą ważnego kwalifikowanego  certyfikatu.

 

Deklaracje PIT online z e-podpisem

E-podpis pod deklaracjami pit online składają podatnicy, którzy nie są osobami fizycznymi. Deklaracje podatkowe przesyłane przez Internet mogą podpisywać wyłącznie osoby do tego upoważnione. W  przypadku druków wystawianych przez firmy i sporządzanych elektronicznie podpisuje je e-podpisem osoba do tego upoważniona. Pełnomocnik nie może podpisywać deklaracji zestawem danych potwierdzających jego tożsamość, tak jak ma to miejsce w przypadku druków własnych przesyłanych przez podatnika lub płatnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji musi być złożone w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników. Sporządza się je w formie papierowej, na druku UPL-1.

 

Podatnik może dokonać wysyłki druków z e-podpisem:

 • Korzystając z bramki e-Deklaracje:

  • na formularzach zamieszczonych na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów,

  • aplikacji e-Deklaracje Desktop udostępnianej przez Ministerstwo Finansów,

  • przy wykorzystaniu programów pit dostarczanych przez producentów oprogramowania (rozliczenia roczne, wypełnianie druków podatkowych, aplikacje księgowe),

 • Za pośrednictwem Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) przeznaczonej do składania dokumentów zbiorczych: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, poprzez systemy finansowo-księgowe podatnika - odpowiednie aplikacje (moduły) dostarczane przez producentów oprogramowania,Dane weryfikujące pit online

Dla osób fizycznych nie jest wymagany e-podpis na deklaracji składanej w rozliczeniu podatkowym pit online. Do identyfikacji podatnika wystarczy zestaw danych podatnika lub płatnika, jakimi są:

 • identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowym PESEL;

 • pierwsze imię,);

 • nazwisko;

 • data urodzenia;

 • kwota przychodu wskazana w:deklaracjach:PIT-28, PIT-36, PIT-36L,  PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT-40A. za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

 

W sytuacji, gdy pojawi się błąd w zestawie danych autoryzujących podatnika lub płatnika, w momencie przesyłania pit online system e-deklaracje nie przyjmie druku i przekaże informację o błędzie „status dokumentu 414 - weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych”.