Kontrole alkomatowe

Każdy kierowca powinien wiedzieć, kiedy obowiązkowe jest badanie alkomatem, stwierdzające jaki jest poziom alkoholu we krwi, a kiedy badanie to wcale nie jest konieczne. Spotkanie z funkcjonariuszami drogówki nie zawsze jest konieczne i nie zawsze alkomat musi być w użyciu. Obowiązkowe jest badanie alkomatem policyjnym podczas wypadku samochodowego, czyli wtedy, kiedy zostanie uszkodzone ciało osób biorących udział w wypadku. Wówczas też policja ma obowiązek pojawienia się na miejscu zdarzenia oraz przeprowadzenia poszczególnych czynności porządkowych. Badaniu alkomatem zostanie poddany nie tylko sprawca, ale też poszkodowani. Zupełnie zaś inaczej sytuacja przedstawia się w trakcie stłuczki. Wtedy bowiem nie ma obowiązku wzywania policji. Wtedy również nawet jeśli policja pojawi się na miejscu zdarzenia to nie ma obowiązku dokonania pomiaru na obecność stężenia etanolu we krwi.

 

Kontrola drogowa a użycie alkomatu

Jeżeli chodzi o zwykłą kontrolę drogową, to należy wiedzieć, że alkomat wcale nie musi być wtedy użyty. O ile stan kierowcy nie wskazuje na spożycie alkoholu, to wtedy odbywa się jedynie pomiar prędkości. Jeśli jednak zachodzi podejrzenie a propo tego, że zatrzymany kierowca może być pod wpływem alkoholu, to wówczas powinien zostać przeprowadzony alkotest, Najczęściej kontrole odbywają się rano, kiedy zachodzi podejrzenie, że kierowcy mogli wieczorem spożywać alkohol. Również w ciągu roku przeprowadzanych jest wiele akcji, takich jak na przykład akcja „Znicz” podczas której wykonuje się rutynowe badanie kierowców. Ma to miejsce na początku listopada.

Policyjne alkomaty

Policyjne alkomaty, czyli tak zwane alcoblow to alkomaty przeznaczone do robienia pomiarów trzeźwości przez policję. Profesjonalne alkomaty z tej kategorii można znaleźć na http://alkopartner.pl/, gdzie zapoznać też można będzie się z ich szczegółowym opisem. Alkomaty policyjne mogą być stosowane także wśród innych służb mundurowych. Obecnie, urządzenia te są na tyle wyspecjalizowane, że można je od razu podłączyć do drukarki, jak i otrzymać natychmiastowo świadectwo wzorcowania wydawane przez Okręgowe Urzędy Miar. Wówczas stanowią dowód w sądzie. Kierowcy mogą odmówić kontroli, jednak mimo to, policjant może ją przeprowadzić. Od tego w końcu zależy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Wtedy posiadanie profesjonalnego alkomatu to podstawa. Urządzenie te musi posiadać stosowne atesty oraz być właściwie skalibrowane. I tylko takie może być użytkowane.