Praca zdalna dla kogo?

W zależności od indywidualnych cech charakteru oraz osobistych przyzwyczajeń praca zdalna daje możliwość wykonywania efektywnej pracy w dużo krótszym czasie, niż w przypadku obowiązków wykonywanych w biurze. Coraz więcej firm uznaje pracę z domu za dobre i skuteczne rozwiązanie, a ten swego rodzaju przywilej przyznaje niektórym ze swoich pracowników. Czy aby na pewno tego rodzaju praca może być wykonywana przez każdego?

 

 

Wykluczenie z grupy

Ludzie rozważający pracę z domu odczuwają silny strach przed izolacją od firmowej społeczności. Strach ten ma swoje podstawy, gdyż rzeczywiście wykonując pracę zdalną nasze kontakty ze współpracownikami są dosyć ograniczone, przez co kontakty osłabiają się. Wszystko jednak zależy od charakteru danej osoby, jeśli jest ona typem samotnika, którego wszystko rozprasza to praca zdalna wyjdzie jej na dobre. W momencie jednak, gdy osoba towarzyska i komunikatywna zacznie wykonywać swoje obowiązki poza firmą to nie tylko może pogorszyć się jej samopoczucie, lecz również wykonywana przez nią praca może okazać się mało efektywna.

 

Umiejętność planowania

Jest ona jednym z najważniejszych czynników, który należy wziąć pod uwagę podczas rozważania nad możliwością wykonywania pracy zdalnej. Gdy dana osoba cechuje się silnym charakterem to najprawdopodobniej poradzi sobie ona z obowiązkami, które na nią spadną. Kluczem do sukcesu w przypadku pracy wykonywanej z domu jest samodyscyplina. Na początku każdego tygodnia należy postawić sobie cele, a przez wszystkie kolejne dni dążyć do ich realizacji. Warto trzymać się ułożonego planu, aby nic nie umknęło naszej uwadze i wszystkie powierzone nam obowiązki zostały zrealizowane na czas.

 

Życie zawodowe a osobiste

W tym przypadku również niezwykle ważna jest umiejętność efektywnego planowania swojego czasu. Kiedy pracujesz w firmie Twoje godziny pracy są jasno określone, może w przypadku niektórych firm w grę wchodzi drobna ich modyfikacja. Kiedy jednak decydujesz się pracować z domu wraz z upływem czasu może okazać się, że zwyczajnie się przepracowujesz lub w ogóle nie znajdujesz czasu na pracę z różnych względów: trzeba jechać na zakupy, zrobić prani czy posprzątać. Pamiętaj, że podejmując ryzyko pracy w domu musisz być w pełni odpowiedzialnym za posiadany czas. Jeśli w porę nie zrobisz konkretnego planu działania, którego będziesz się trzymał, to najprawdopodobniej nie będziesz dotrzymywał narzuconych Ci terminów.