Inwestycja w wygodę

Małe oczyszczalnie ścieków zazwyczaj możemy zamontować wszędzie tam, gdzie nie ma pociągniętej sieci kanalizacyjnej. Dokumenty i zgoda na budowę są uzależnione od planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych przepisów związanych z ochroną środowiska. Inwestycja to idealny pomysł dla domków jednorodzinnych, ale również pensjonatów, hoteli i szkół, bo sama oczyszczalnia może poradzić sobie z zanieczyszczeniami i od czterech osób, i od dwustu. Już na etapie projektu powinniśmy się zastanowić, jak dużych zbiorników potrzebujemy i jakie uwarunkowania naturalne będą determinowały rodzaj zastosowanych technologii. Sama przydomowa oczyszczalnia ścieków to nic innego jak kompleks instalacji, które odbierają zanieczyszczenia i oddają oczyszczone do rowów melioracyjnych lub gleby.

 

Jak to się robi?

Technologii wykorzystywanych przez oczyszczalnie jest dużo. Z częścią z nich można zapoznać się na http://www.traidenis-pol.com. By wybrać tę najwłaściwszą, warto porozmawiać z fachowcami, który do naszych oczekiwań dołożą możliwości naszej działki. Na początku ścieki przechodzą podczyszczanie. Jest to beztlenowy etap, który przebiega w osadniku gnilnym. To zbiornik z tworzywa sztucznego, który znajduje się pod powierzchnią gruntu. To ważne miejsce, bo tu dochodzi do ważnych procesów biologicznych. W ich efekcie tylko duże zanieczyszczenia pozostają na filtrze. Poziom tych osadów należy sprawdzać i okresowo czyścić dno zbiornika. Żeby wspomóc ten proces, warto dodać preparaty z bakteriami. Rozmiar zbiornika należy oczywiście dopasować do ilości produkowanych ścieków. Zawsze można też rozbudować tę część instalacji.

Skomplikowane procesy

Po etapie beztlenowym przychodzi czas na oczyszczanie tlenowe, które składa się z procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Proces ten najczęściej ma miejsce w gruncie, filtrze doczyszczającym lub specjalnym zbiorniku, który zawiera mikroorganizmy. Różnego typu drenaże, pompy wykonuje się w zależności od poziomu wód gruntowych. Oprócz tego wszystkie te aspekty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, jak i wodnego. Z najważniejszych rzeczy trzeba pamiętać, że drenaż i studnia chłonna muszą być oddalone o 3 metry od granicy działki i 30 metrów od studni wodociągowej. Jeśli nie jesteśmy w stanie spełnić tych wymagań, możemy porozumieć się z sąsiadami i założyć na przykład wspólna oczyszczalnię. W innym przypadku z inwestycji trzeba po prostu zrezygnować.

Oczyszczalnia to rozwiązanie wygodne, ekologiczne i oszczędne. Pomimo tego że wymaga dużych nakładów finansowych na początku, to po latach inwestycja się zwraca. Sam fakt, że nie musimy pilnować wywozu nieczystości oraz chronimy środowisko.