OC i AC - terminy wypłaty odszkodowania


Termin wypłaty odszkodowania, do którego zobowiązany jest ubezpieczyciel, zależy od rodzaju polisy. Inaczej bowiem wyglądają przepisy prawne w przypadku wypłaty z tytułu ubezpieczenia OC, a inaczej, gdy podstawą do wypłaty należności ma być AC. Każde z tych ubezpieczeń rządzi się swoimi prawami.

 

Obowiązujące terminy

Zgodnie z przepisami prawa ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty osobie poszkodowanej bezspornej części odszkodowania w terminie 30 dni. Przepis ten odnosi się jednak do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC. Inaczej sytuacja wygląda przy AC – jest bowiem bardziej skomplikowana, a przepisy często ustalane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

Wypłata z OC

Ubezpieczenie z tytułu OC powinno być wypłacone w terminie 30 dni od momentu zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdy wyjaśnienie pewnych okoliczności wypadku w ciągu 30 dni okaże się niemożliwe, ubezpieczycielowi przysługuje kolejne 14 dni na wypłatę odszkodowania. Ostatecznie pieniądze powinny trafić do osoby poszkodowanej najpóźniej 90 dni od zawiadomienia o szkodzie, jeśli w trakcie prowadzonej likwidacji szkód pojawiły się okoliczności utrudniające wydanie decyzji przez ubezpieczyciela. Odszkodowanie to może nie być wypłacone w terminie 90 dni jedynie w sytuacji, gdy toczy się postępowanie karne lub cywilne. Zdarzają się jednak również sytuacje, w których niemożliwe jest ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, jak i wysokości odszkodowania – w tym przypadku firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wykazania, że dołożyła wszelkich starań, aby wyjaśnić daną sprawę, dodaje redaktor portalu odszkodowaniepowypadkowe.pl.

 

Niedotrzymanie terminu

Jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w terminie 30 dni ma obowiązek powiadomić o tym pisemnie osobę poszkodowaną, a dodatkowo wyjaśnić przyczynę opóźnienia i poinformować o planowanym terminie ostatecznego wyjaśnienia sprawy. W przypadku gdy nie zastosuje się do przepisów, poszkodowany ma prawo do ubiegania się odsetek naliczanych od dnia przekroczenia terminu przez ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenie AC

Warunki wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia AC ustalane są przed poszczególnych ubezpieczycieli, dlatego mogą różnić się między sobą. Zazwyczaj jednak ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub decyduje o odmowie wypłaty najpóźniej w terminie 30 dni od dnia głoszenia szkody. Jeśli jednak taka wypłata nie będzie możliwa, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do pisemnego powiadomienia osoby ubiegającej się o odszkodowanie o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń, a także wypłacenia odszkodowania lub odmówienia wypłaty w ciągu kolejnych 14 dni. Ponadto w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody ubezpieczyciel musi wypłacić bezsporną część odszkodowania. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych. Również wtedy firma ubezpieczeniowa w przypadku niezachowania terminu określonego w umowie lub kodeksie cywilnym ma obowiązek pisemnie zawiadomić osobę zgłaszającą roszczenie o odszkodowanie, o przyczynach jego niewypłacenia i przewidywanym terminie wypłaty należności.

bezpresji.pl