Skuteczna windykacja to przeciwdziałanie antywindykacji!


Brzmi skomplikowanie, ale to proste. Dziś wielu dłużników wcale nie ma ochoty uregulować swoich zobowiązań – ukrywają majątek, starają się maksymalnie skomplikować lub wydłużyć procedurę windykacyjną. Wtedy odzyskanie należności staje się coraz trudniejsze, dlatego zadaniem windykatora jest przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby dłużnik utrudnił postępowanie.

 

Im szybciej, tym lepiej


Kluczowy w windykacji jest czas. Im więcej będzie miał go dłużnik, tym większa szansa, że ukryje dochody lub ogłosi upadłość i wierzyciel zostanie z niczym. Podjęcie działań windykacyjnych zaraz po tym, jak powstanie wymagalny dług, może zapobiec stratom wierzyciela. Trzeba jednak tak dobrać metody działania, aby były one skuteczne, ponieważ stosowanie identycznej taktyki w stosunku do wszystkich wierzycieli pozwala wprawdzie przyspieszyć postępowania, ale niekoniecznie zwiększa ich skuteczność. Czas jest bowiem ważny, ale równie ważne jest prawidłowe podejście.

 

Zrozum i żądaj zrozumienia

Nie wszyscy dłużnicy stają się niewypłacalni z własnej winy. Czasem problemy ze spłatą należności mają charakter przejściowy. Bagatelizować tego nie wolno, ale w takiej sytuacji najczęściej opłacalnym rozwiązaniem jest ugoda – dojdzie do spłaty zadłużenia, być może w nieco dłuższym terminie, ale bez przesadnych kosztów. Windykator pracuje nad bardzo delikatną materią: nieodpowiednio rozmawiając z dłużnikiem, może skłonić go nie do spłaty, ale do ukrycia dochodów. Kiedy jednak będzie postępował zbyt delikatnie, nie osiągnie zamierzonego celu. Siłę i środki trzeba więc dobierać indywidualnie. Windykator musi zrozumieć dłużnika, ale i uświadomić dłużnikowi jego realne obowiązki i wytłumaczyć sytuację wierzyciela.

 

Na granicy prawa

Windykatorzy mogą korzystać z wielu środków w czasie negocjacji, jednak wciąż powszechne są metody interpretowane jako pewne nadużycia. Niezależnie od skuteczności, mogą one działać na szkodę windykatora i paradoksalnie przyczynić się do tego, że dłużnik w przyszłości będzie skłonny lepiej przeciwdziałać uprawnionej windykacji. Dlatego firmy współpracujące z windykatorami muszą zdawać sobie sprawę, że o ile stanowczość jest jak najbardziej pożądana, to już nieugiętość, a czasem nawet agresja, w niczym zwykle nie pomagają. Dobry windykator z https://www.tkwindykacja.com/ działa w granicach przewidzianych przepisami, wykorzystując do maksimum swoje uprawnienia, jednak nie nagina przepisów. Może to obciążyć zarówno jego samego, jak i firmę, na rzecz której pracuje, dlatego przed windykacją dobrze jest dowiedzieć się, jakimi metodami pracuje firma windykacyjna.