Sprawdź koszty kredytu, nie daj się nabić w butelkę

Każdą decyzję o podjęciu kredytu powinna być starannie przemyślana. Dotyczy to zarówno zwykłego kredyt gotówkowego jak i hipotecznego, który będziemy spłacać przez długie lata. Często jest tak, że nad kosztami zaczynamy zastanawiać się dopiero w banku, podpisując umowę. Naprawdę warto jest przejrzeć sobie oferty wcześniej i porównać samemu, która propozycja będzie dla nas najkorzystniejsza. Na co zwrócić uwagę? Oto kilka wskazówek.

 

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to udostępnione przez bank środki finansowe na dowolny cel. Nie musimy podawać na co przeznaczymy otrzymane pieniądze, a spłata zobowiązania następuje w comiesięcznych ratach. Oferty banków są zróżnicowane i łatwo dostępne. Aby je porównać zapraszamy do rankingu kredytów gotówkowych https://gotowkowe.net/.

Musimy jednak pamiętać, że kredyt generuje również wiele innych dodatkowych kosztów, których jesteśmy czasami nieświadomi. Na co zatem zwrócić szczególną uwagę, aby móc w pełni cieszyć się otrzymanymi pieniędzmi? Co tak naprawdę wchodzi w skład całkowitego kosztu kredytu? Wymienimy tu kilka istotnych kwestii.

 

Czym jest prowizja od kredytu?

Prowizja jest jednorazową opłatą, pobieraną przez bank przy wypłacie kredytu gotówkowego.

Chociaż możemy się również spotkać z doliczaniem prowizji do rat kapitałowo - odsetkowych (co oczywiście powoduje ich wzrost).

Przy jednorazowej prowizji, dużą rolę odgrywa także to czy oprocentowanie jest liczone od kwoty kredytu pomniejszonej o prowizję. Jeżeli wysokość raty jest ustalana przed jej pobraniem, czyli jest doliczana do kredytu, możemy spodziewać się tego, że rata będzie wyższa. Bardzo często taki fakt ukrywany jest przez bank, aż do podpisania umowy. Dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę.

Wysokość prowizji jest zależna także od rodzaju kredytu i długości jego spłaty. Zdecydowanie wyższa będzie w przypadku krótkoterminowych kredytów gotówkowych. Także wpływ na jej wysokość ma cross - selling (sprzedaż dodatkowych produktów przy jego zaciągnięciu), może to być otwarcie nowego rachunku bankowego, lokaty, czy też ubezpieczenie.

Zazwyczaj zasada jest taka, im niżej oprocentowany kredyt (w jego skład wchodzi stała marża i zmienna stawka WIBOR przy kredytach złotówkowych), tym wyższe dodatkowe opłaty i prowizje.

 

Jakie odsetki przy kredycie gotówkowym?

Kolejna istotna sprawa to odsetki. Bank podaje takie oprocentowanie w skali roku, nie może być ono wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej, która jest ustalana przez Narodowy Bank Polski. Odsetki zawarte są w każdej, co miesięcznej, racie. Bank może dać nam możliwość wyboru, pomiędzy ratami stałymi, a malejącymi. Warto sprawdzić, która opcja będzie dla nas bardziej opłacalna.

 

Raty równe czy malejące?

Raty równe mają stałą wysokość przez cały okres trwania umowy kredytowej. W ich skład wchodzi spłacany dług i odsetki. Na samym początku spłacamy więcej odsetek i mniej kapitału, z czasem proporcje te odwracają się.

Raty malejące natomiast stają się coraz niższe wraz z upływem czasu. Składają się z dwóch elementów: stałej kwoty kapitału, czyli naszego długu i odsetek naliczanych od pozostałego zobowiązania. Są one znacznie korzystniejsze gdyż szybciej spłacimy kapitał, a suma odsetek będzie niższa niż w przypadku rat równych.

 

Oprocentowanie stałe czy zmienne?

Duże znaczenie przy kosztach kredytu ma też rodzaj oprocentowania. Stałe, nie zmienia się w trakcie kredytowania, jest to charakterystyczne dla zobowiązań krótkoterminowych. Harmonogram, który otrzymaliśmy po podpisaniu umowy będzie obowiązywał do samego końca jej trwania.

Oprocentowanie zmienne natomiast opiera się na wahaniach stóp procentowych obowiązujących na rynku. Jest najczęściej sumą stałej marży oraz wskaźnika WIBOR. Przykładowo kredyt z 3% marżą i WIBOR 3m 1,73 wyniesie 4,73 %. Bank po daniu nam harmonogramu spłat kredytu gotówkowego, w określonych odstępach czasowych, będzie sprawdzał czy cena pieniądza na rynku międzybankowym znacząco się nie zmieniła. Jeśli do tego doszło oprocentowanie ulegnie zmianie, a klient otrzyma nową listę rat. Jest to szczegółowo określone w umowie.

Oprocentowanie zmienne jest korzystny w momencie gdy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe. Możemy być wtedy pewni, że nasz kredyt będzie coraz tańszy.

 

Co to jest RRSO?

Ten tajemniczy skrót oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Odzwierciedla ona wszystkie koszty jakie poniesie konsument zaciągający kredyt. Wyrażona jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty takiego kredytu w stosunku rocznym. W czym może nam ona pomóc? RRSO stanowi nieocenione narzędzie, pozwalające nam na porównanie wszystkich ofert kredytów i pożyczek gotówkowych dostępnych na rynku.

Jest to wskaźnik, który uwzględnia oprócz oprocentowania nominalnego, również dodatkowe koszty kredytu. Należą do nich: prowizje za udzielenie kredytu, ubezpieczenia, koszty związane z rozpatrzeniem wniosku kredytowego i opłaty za dodatkowe usługi.

 

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym kredytem bankowym. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka, ustanowiona na rzecz banku kredytującego (na prawie użytkowania wieczystego lub własności). Najczęściej jest on udzielany na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub inwestycji budowlanej.

Zazwyczaj nad kosztami kredytu hipotecznego zaczynamy zastanawiać się w momencie gdy trafimy na idealne mieszkanie, które chcielibyśmy kupić. Jednak lepiej już wcześniej zdobyć niezbędną wiedzę, aby dobrze przygotować się do realizacji tego planu. Warto skorzystać w tym celu z porównywarki kredytów hipotecznych hipoteki.net. Z kredytem mieszkaniowym będziemy bowiem związani na długie lata. Na co zatem zwrócić uwagę przy jego wyborze?

 

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Każde oprocentowanie kredytu mieszkaniowego składa się z części stałej i zmiennej. Stawką bazową, zmienną jest WIBOR, określa on wysokość oprocentowania na rynku bankowym. Stopa procentowa to cena po jakiej instytucje te pożyczają sobie nawzajem pieniądze. Jej zmiana dokonuje się, zgodnie z prawem, codziennie, jednak banki aktualizują je raz na trzy miesiące. Natomiast stała część oprocentowania to marża, która jest narzucona przez bank, na cały okres kredytowania.

 

Marża kredytu hipotecznego

Jest ona składową rocznego oprocentowania kredytu. Wysokość marży jest zależna od indywidualnej polityki danego banku, w niektórych instytucjach decyduje o niej kwota kredytu, wysokość prowizji i wartość wskaźnika LTV (czyli stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości, która jest jego zabezpieczeniem). Nie ulega ona zmianie przez cały okres kredytowania. Zdecydowanie marża, w największym stopniu wpływa na łączny koszt kredytu hipotecznego.

 

Prowizja bankowa

Jest ona naliczana przy udzielaniu kredytu hipotecznego jako jednorazowa opłata, ustalana jako procent od jego wartości. Zazwyczaj waha się pomiędzy 0, a 3%. Przykładowo, 3% prowizji dla kredytu w wysokości 300 000 zł wyniesie 9000 zł. Jak widać jest to duża kwota, na niższe stawki mogą liczyć stali klienci oraz osoby przenoszące kredyt z innego banku. W przypadku gdy prowizja wynosi 0 zł, to musimy być pewni, że bank odbije ją sobie na innych opłatach, takich jak założenie konta, czy wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia.

Wiele banków uzależnia wysokość prowizji od poziomu marży. Oferuje wtedy różne warianty kredytu, z wyższą marżą i niska prowizją i na odwrót. Jeżeli w planach mamy wcześniejszą spłatę zobowiązania to lepszą opcją będzie kredyt właśnie z niższą prowizją, a wyższą marżą.

 

Ubezpieczenie, a koszty kredytu hipotecznego

Zaciągnięcie tego zobowiązania wiąże się z koniecznością wykupienia dodatkowych ubezpieczeń. Na samym początku, aż do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej, będziemy musieli opłacać tzw. ubezpieczenie pomostowe. Stanowi ono zabezpieczenie zobowiązania i jest pobierane w postaci marży, powiększającej oprocentowanie kredytu (lub z góry za kilkumiesięczne okresy). Jego wysokość zależy od tego jak szybko będziemy w stanie załatwić formalności związane z księgą wieczystą.

Dodatkowe ubezpieczenie niskiego wkładu muszą również ponieść osoby, które nie wnoszą wymaganego przez bank wkładu własnego. Ubezpieczona również musi być nieruchomość, która jest zabezpieczeniem naszego zobowiązania. Bank może także wymagać zabezpieczenia kredytu w postaci cesji z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy.

 

RRSO, a koszty kredytu hipotecznego

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, tak samo jak w przypadku kredytów gotówkowych stanowi obiektywne narzędzie porównania wszystkich ofert na tą samą kwotę i okres. RRSO oblicza się w oparciu o aktualne oprocentowanie, a te ulega zmianie wraz ze stawką WIBOR. Im wyższa jest jej stawka Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania tym oferta kredytu hipotecznego jest droższa.

Koszty związane z kredytem, zarówno gotówkowym jak i hipotecznym, nasz domowy budżet może odczuwać długie lata. Warto zatem dokładnie przemyśleć decyzję o ich wzięciu i szczegółowo porównać wszystkie oferty dostępne na rynku.