Prosty podział, który pozwala zrozumieć szkolenia biznesowe

Każda firma prowadzi działalność, którą można podzielić umownie na trzy obszary: produkcję, zarządzanie i wsparcie. W każdym z tych obszarów potrzebne są odmienne umiejętności i specyficzna wiedza, dlatego właśnie w ten sposób w dobrych firmach szkoleniowych dzieli się kursy. Tę samą strategię przyjmuje E-OPEX, oferując szkolenia dla każdego z obszarów: http://www.e-opex.pl/szkolenia/pelna-oferta-szkolen/.

 


Przede wszystkim zarządzanie

Prawidłowe procesy zarządzania i obsługa jakości w firmie są kluczowe dla zrozumienia i uporządkowania całej działalności. Menedżerowie koordynują, planują i analizują pracę wszystkich linii, zespołów lub działów organizacji i to na tym szczeblu podejmowane są najważniejsze, wiążące decyzje. Każdy błąd popełniony na tym szczeblu ma poważne konsekwencje, których waga jest tym większa, ponieważ nie ma ich często jak naprawić.

Jakość, będąca istotnym czynnikiem oceny sprawności organizacji również wymaga zarządzania i w tym zakresie najchętniej wybieranym na świecie systemem jest Six Sigma. Jest to obecnie podstawowa metodologia zarządzania jakością w każdym kontekście, stąd też zaleca się stosowanie dostosowanych wariantów tej właśnie koncepcji jako elementarnego narzędzia zarządzania.

Nie ma firmy bez produkcji

Zarządzanie jest ważne, ale nie prowadzi do wytworzenia realnej wartości. Z jej powstanie odpowiadają procesy produkcyjne, które, bez odpowiedniej podbudowy merytorycznej i adaptacji określonych procedur kontroli, doskonalenia i planowania będą przebiegały z niewielką wydajnością. W każdej nowoczesnej organizacji duży nacisk kładzie się właśnie na szkolenia z zakresu Lean Manufacturing: bardzo elastycznej i uniwersalnej metodologii zarządzania produkcją na niższym szczeblu.

Jest to zagadnienie bardzo szerokie, obejmujące zarówno kwestie rozwiązywania podstawowych problemów technicznych, jak i skomplikowane procedury związane z kompleksowym utrzymaniem ruchu. W każdym przypadku szkolenia z tego zakresu muszą być dostosowane ściśle do potrzeb odbiorców, ponieważ dotyczą zasad wypracowanych indywidualnie dla konkretnej organizacji.

To nadal nie wystarczy

W idealnym świecie opracowanie spójnej strategii produkcji, w której uwzględnia się potrzebę ciągłego doskonalenia, oraz sprawnej koncepcji zarządzania mogłoby wystarczyć do prowadzenia działalności. Ponieważ jednak świat idealny nie jest, trzeba cały czas pracować nad metodami analitycznymi, nad transformacjami w organizacji, nad opracowywaniem danych, czyli wszystkim tym, co pozwala działać skutecznie.

Szkolenia w tym zakresie są często bagatelizowane – dotyczą procesów odbywających się w tle, więc nierzadko marginalizowanych. Na rynku jednak wygrywają te firmy, których menedżerowie zdali sobie sprawę, że bez silnego zaplecza nie można zbudować sprawnej organizacji.