Projekty unijne instrument do rozwoju gospodarki

 

Środki finansowe z Funduszy Europejskich pomagają w restrukturyzacji i rozwoju gospodarek krajów należących do Unii Europejskiej. W zależności od perspektywy finansowej środki pieniężne przeznaczane są na różne dziedziny gospodarki.

Obecna perspektywa finansowa – 2014-2020

Budżet Unii Europejskiej stanowią pieniądze od państw członkowskich. Obecnie jest to około 1% dochodu narodowego brutto. Finanse unijne wydawane są zgodnie z przygotowanym planem tzw. perspektywą finansową. Aktualnie obowiązuje strategia Europa 2020, przewidziana na lata 2014-2020. W tym projekcie, rozwój gospodarczy w krajach Unii Europejskiej wspiera pięć funduszy, które zostały wybrane zgodnie z celami strategii.

  • Społeczny – głównym celem jest walka z bezrobociem i ubóstwem oraz wsparcie młodych osób wchodzących na rynek pracy.
  • Rozwoju Regionalnego – celem jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju regionów krajów UE.
  • Spójności – celem jest redukcja różnic gospodarczych i promocja zrównoważonego rozwoju.
  • Rolny – celem jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
  • Morski i Rybacki – celem jest wsparcie rozwoju rybołówstwa.

Beneficjenci projektów unijnych

Wsparcie finansowe mogą otrzymać np. mali przedsiębiorcy. Finansowanie dostępne jest w formie pożyczki, dotacji, albo gwarancji. O pomoc finansową mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe, jeśli zakres ich działalności jest ujęty w obszarze kompetencji UE. Projekty przygotowane przez Unię Europejską dotyczą również młodzieży. Trzy programy umożliwiają rozwój intelektualny i zdobywanie nowych doświadczeń. „Edukacja i kształcenie” pozwala studiować za granicą, „Erasmus+” proponuje praktyki zawodowe w innym kraju, a „Młodzież” dofinansowuje projekty zachęcające do aktywności obywatelskiej i wolontariatu. W obecnej perspektywie finansowej na pomoc mogą liczyć również naukowcy. UE zdecydowała się na przekazanie 80 mld euro na projekty badawcze. Poza tym, z programów europejskich mogą skorzystać rolnicy. Pomoc umożliwia nie tylko rozwijanie gospodarstwa, ale również własnych kompetencji. Unia Europejska proponuje wiele szkoleń  z zakresu nowych technik uprawy, czy restrukturyzacji gospodarstwa.

Szkolenia dla pracowników zajmujących się projektami unijnymi

Ubiegając się o pomoc ze strony Unii Europejskiej trzeba spełnić określone kryteria i złożyć stosowne dokumenty. Poza tym, istnieją konkretne zasady przyjmowania, rozpatrywania i zatwierdzania projektów. Z racji tak rozbudowanej procedury, wiele firm proponuje szkolenia dla pracowników obsługujących projekty unijne. Przykładowo szkolenia-semper.pl, oferują m.in. szkolenia dla specjalisty ds. rozliczania, księgowania i realizacji projektów, albo szkolenia z zakresu kontroli i audytu. Wystarczą dwa dni intensywnych ćwiczeń i wykładów, by sprawniej i pewniej zarządzać procesem ubiegania się o unijne dofinansowanie. Takie szkolenia dostarczają pracownikom skondensowaną dawkę najważniejszych informacji, które pozwalają na zwiększenie efektywności pracy.