Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT?

Faktura VAT jest najpowszechniejszym dokumentem poświadczającym dokonanie transakcji. Dokumentuje ona sprzedaż na rzecz firm lub zaliczkę (przedpłatę) od firm, zatem dotyczy dokonanych lub przyszłych transakcji sprzedaży usług lub dostaw towarów na rzecz innych przedsiębiorstw czy organizacji. Faktura VAT może przybrać formę papierową lub elektroniczną. W dalszej części artykułu kancelaria windykacyjna Vindicat udziela wskazówek dotyczących tego, jak
powinna wyglądać prawidłowo wystawiona faktura. Dowiesz się też, czy warto ubezpieczać fakturę VAT.

 

 Obowiązkowe elementy na fakturze VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług jasno wskazuje elementy, które muszą znaleźć się na fakturze VAT. Zgodnie z tym co jest w niej napisane, faktura VAT powinna zawierać datę wystawienia, tak jak zresztą wszystkie inne dokumenty znajdujące się w obrocie profesjonalnym. Kolejnym elementem, który musi zostać umieszczony na fakturze jest nadany jej numer w ramach jednej lub więcej serii. Dzięki temu numerowi można w sposób jednoznaczny zidentyfikować dokument, więc ryzyko pomyłki w tym
 jest ograniczone do minimum. Do informacji podstawowych, które muszą znaleźć się na fakturze zaliczamy również imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich pełne adresy. Jest to raczej standardem dla tego typu dokumentów. Gdy wszystkie powyższe informacje zostały już wpisane na fakturę, teraz przyjdzie Ci umieścić na niej numer, przy pomocy którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Masz dwie opcje – w przypadku osób prawnych wpisujesz NIP, a dla osób fizycznych pesel. Brak numeru na fakturze sprawia, że nie może ona zostać uznana. Kolejno powinieneś umieścić na fakturze numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on zamówione towary czy usługi. Wydaje Ci się, że część główna faktury jest już wypełniona? Brakuje jeszcze daty wykonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, przed dokonaniem określonej czynności dostawy lub świadczenia usług. Oprócz tego musisz w dokumencie umieścić nazwę i rodzaj sprzedanego nabywcy towaru lub usługi, miarę i ilość albo liczbę dostarczonych towarów, cenę jednostkową netto, kwoty wszystkich upustów lub rabatów oraz łączną wartość dostarczonych towarów lub usług. Nie możesz zapomnieć też o zawarciu na fakturze stawki podatku VAT, a wraz z nią sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku oraz łącznej kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na
kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Ponadto na fakturę VAT musi zostać wpisana jeszcze kwota należności ogółem. Dopiero po zawarciu wszystkich wyżej wymienionych informacji możesz uznać, że faktura została prawidłowo wypełniona.

Dodatkowe wskazówki w zakresie wystawiania faktur znajdziesz tutaj: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/co-powinna-zawierac-prawidlowo-wystawiona-faktura-vat/.

 

Ubezpieczenie faktury

Ubezpieczenie faktury ułatwia przedsiębiorcy utrzymanie płynności finansowej. Polega na tym, że wybrany przez nas Ubezpieczyciel dokonuje analizy stabilności finansowej naszych kontrahentów. Monitoruje ich wypłacalność i zdolność kredytową oraz pomaga w ustaleniu, który z kontrahentów może mieć problemy ze spłaceniem swoich zobowiązań.

Czy warto ubezpieczyć fakturę? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz tutaj: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/poznaj-pojecia-czym-jest-faktoring-ubezpieczenie-faktury-oraz-windykacja/.