Bezpieczeństwo pracownika obowiązkiem pracodawcy przepisy BHP, o których należy pamiętać


Istniejące przepisy BHP nakładają na pracodawcę wiele obowiązków. Lekceważenie ich oznacza narażenie pracowników na utratę zdrowia, a nawet życia. Jest to ryzyko, które się nie opłaca, a zminimalizować je można m.in. poprzez zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz poprawę ergonomii miejsca pracy.

 

Zasady BHP zostały dokładnie opisane w ustawie Kodeks pracy oraz w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach. W myśl obowiązujących przepisów, osobą ponoszącą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy jest pracodawca. Na bieżąco powinien on informować pracowników o zagrożeniach, jakie występują w zakładzie pracy oraz wskazywać na sposoby postępowania w sytuacji zaistnienia awarii. Powinien on również konsultować z pracownikami wszelkiego rodzaju działania związane z BHP, między innymi te odnoszące się do zmian w organizacji pracy.

 

Inne obowiązki pracodawców w zakresie BHP

W ustawie o Kodeksie pracy znaleźć można także zapis dotyczący obowiązku pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom środków do udzielania pierwszej pomocy, takich jak apteczka, którą znaleźć można m.in. w ofercie firmy AJ Produkty. Założona przez Andersa Johanssona firma proponuje w pełni wyposażone apteczki, w których znajduje się wszystko co jest potrzebne w nagłych wypadkach, w tym szczegółowe instrukcje pierwszej pomocy, plastry, bandaże, żel na oparzenia, sprzęt do przemywania oczu, chusteczki oczyszczające rany oraz koc.

 

Dlaczego przepisy BHP są potrzebne?

Zasady BHP stoją na straży zdrowia i życia pracowników. Są one na tyle restrykcyjne, że powinny istotnie zmniejszać liczbę wypadków w pracy. Jednak, jak pokazują statystyki, wypadkowość w miejscu pracy nadal oceniana jest jako wysoka. Oszacowano, że w 2017 r. liczba poszkodowanych w takich wypadkach wyniosła 88 330 osób i była większa o 0,5% niż rok wcześniej.

W 2017 r. branżą najbardziej wypadkową było przetwórstwo przemysłowe – odnotowano tu 29 057 poszkodowanych. Kolejne miejsca w tej niechlubnej statystyce zajmuje handel, naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Natomiast branżą o największej liczbie poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym było w 2017 r. budownictwo. W branży budowlanej przed wypadkiem uchronić mogą środki indywidualnej (np. uprzęże) i zbiorowej (np. balustrady) ochrony pracownika, które powinny zostać zapewnione przez pracodawcę.

 

Bezpieczna praca za biurkiem

Nie tylko praca fizyczna wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia. Wbrew panującej opinii, również praca biurowa niesie ze sobą różnego rodzaju niebezpieczeństwa. O tym, że biuro, jako miejsce pracy, musi spełniać odpowiednie wymagania, mówi wspomniane już Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r.

W myśl obowiązującego prawa, pracodawca zobowiązany jest do zadbania o odpowiednie oświetlenie pomieszczenia biurowego, właściwą temperaturę i wymianę powietrza w pokoju pracowniczym, a także zabezpieczenie przed wilgocią i innymi niedogodnościami, które mogłyby być uciążliwe, a nawet szkodliwe dla zdrowia. Ważne jest również wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia jego elementów. Na bezpieczne miejsce pracy składa się odpowiednio dobrany i usytuowany fotel oraz biurko. Na indywidualne życzenie pracownika oraz w sytuacji, gdy wysokość krzesła nie daje pracownikowi możliwości spoczynkowego ustawienia stóp na podłodze, stanowisko pracy powinno być dodatkowo wyposażone w podnóżek. Na rynku można znaleźć szeroką gamę podnóżków – od najprostszych, bez możliwości regulacji wysokości, aż po takie z 12-stopniową regulacją wysokości, które proponuje firma AJ Produkty. Podnóżki te odciążają stopy i nogi w trakcie siedzenia, a dzięki dużej platformie mogą pomieścić nawet dużą parę stóp. Wielostopniowa regulacja wysokości pomaga dostosować wysokość podnóżka do indywidualnych potrzeb pracownika.

Przepisy BHP zostały stworzone w celu ochrony zdrowia i życia pracowników. Ich przestrzeganie może stać się sposobem na zmniejszenie wypadkowości w najniebezpieczniejszych branżach, a także w tych, które z wypadkami kojarzone nie są.