Okresowe szkolenia BHP wymóg czy fanaberia?

Obowiązkowe szkolenia BHP i PPOŻ stanowią bardzo ważny element każdej firmy, choć w praktyce różnie z tym bywa. Pracodawca ma obowiązek zapoznać przyszłego pracownika jak prawidłowo i bezpiecznie ma wykonywać swoje obowiązki oraz jak ma się zachować w przypadku zagrożenia. Teoria to jednak nie wszystko, ważna jest również wiedza praktyczna.

Czy szkolenia są ważne?

Jak najbardziej tak. Każdy nowy pracownik przed podjęciem pracy na określonym stanowisku musi być zaznajomiony z obowiązującymi przepisami. Oczywiście szkolenia nie są jednorazowe, lecz mają okres ważności. Po jego upływie należy je ponowić. Niestety w praktyce nie każdy pracodawca zwraca uwagę na takie kwestie. Często szkolenia przeprowadzane są wirtualnie, to znaczy pracownik otrzymuje dokument, choć faktycznie nie brał udziału w żadnym szkoleniu. Za takie działania grożą wysokie kary, więc nie opłaca się szukać tutaj oszczędności.

Ponawianie szkoleń

Przeprowadzenie kursów z zakresu BHP oraz PPOŻ jest obowiązkiem, o czym mówi ustawa. Należy jednak pamiętać, iż takie szkolenia muszą być ponawiane. Dzięki temu pracownicy utrwalają wiedzę zdobytą podczas pierwszego szkolenia i w razie pożaru bądź innego wypadku będą mogli prawidłowo zareagować. Okresowe szkolenia mają również na celu zaznajomienie pracowników z nowymi przepisami, które wdrażane są w życie.

Jak często ponawiać szkolenia?

To uzależnione jest od zajmowanego stanowiska. Ważność szkoleń będzie inna dla pracowników fizycznych a inna dla pracowników biurowo-administracyjnych, kadry kierowniczej czy dyrektorów. Ważne jest, by przestrzegać terminów, tylko wtedy pracownicy będą na bieżąco z przepisami, dzięki którym podniosą i komfort pracy i poziom własnego bezpieczeństwa.:
   - pracownicy, którzy wykonują niebezpieczną pracę muszą brać udział w szkoleniach raz na rok
   - pracownicy zatrudnieni na zwykłych stanowiskach robotniczych mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach raz na trzy lata
   - pracownicy biurowi szkolenia ponawiają raz na sześć lat
   - pracownicy techniczni muszą ponawiać szkolenia raz na 5 lat

Jak wyglądają szkolenia?

To zależy już od firmy. W dużych przedsiębiorstwach, gdzie zatrudnianych jest wiele osób,  szkolenia przeprowadzane są przez osobę, która na stałe zatrudniona jest na takim stanowisku. Można również skorzystać z usług zewnętrznej firmy ekofit.pl, która zapewni szkolenia zarówno BHP, jak i przeciwpożarowe. Pracodawca musi przeprowadzić szkolenie w godzinach pracy, bez względu na to, czy zakłóci to produkcję, czy nie. Pracownicy nie mają obowiązku zostawania po godzinach.

Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu?

Nie. Zarówno osoba, która dopiero wdraża się w pracę, jak i osoby z wieloletnim stażem muszą wziąć udział w szkoleniu. Nie można odmówić udziału w nim. Jeśli pracownik nie wyrazi zgody, może być to równoznaczne z jego zwolnieniem. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, a bez odpowiedniej wiedzy żaden pracownik nie wykona poprawnie powierzonego zadania.