Kto to żyrant? Jak może pomóc?

Przy udostępnianiu pieniędzy innej, często nieznanej osobie, firmy pożyczkowe i banki chcą zmniejszać do minimum ryzyko kredytowe, dlatego żądają niekiedy ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki. Ma to miejsce najczęściej wtedy, gdy kwota zobowiązania jest rzeczywiście pokaźna. Jednym z rodzajów zabezpieczeń może być poręczenie zobowiązania przez żyranta (poręczyciela). Kim on jest i jak może pomóc pożyczkobiorcy czy kredytobiorcy w zaciągnięciu pożyczki lub kredytu?

Kim jest żyrant?

Jeszcze 15-20 lat temu pożyczki i kredyty z żyrantem cieszyły się dużą popularnością na polskim rynku pożyczkowym, ale „żyrowanie” zawsze było zajęciem ryzykownym dla żyranta. Żyrant to inaczej poręczyciel lub gwarant, który pełni funkcję podmiotu zabezpieczającego spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej innej osobie. Żyrant gwarantuje w kontakcie z bankiem lub firmą pożyczkową, spłatę zobowiązania własnym podpisem - kredytu, pożyczki lub weksla, jeśli takiego zobowiązania nie wykona główny kredytobiorca lub pożyczkobiorca.

 

Jakie obowiązki ma żyrant?

Decydując się na żyrowanie zobowiązania finansowego, warto wiedzieć, jakie właściwie powinności ma żyrant. Zabezpiecza on zobowiązanie osoby trzeciej, w związku z czym podpisuje stosowną umowę. Na mocy takiego aktu prawnego żyrant wyraża zgodę na spłatę zobowiązania, m.in. pożyczki czy kredytu, jeśli główny dłużnik z takiej płatności się nie wywiąże. Bank lub firma pożyczkowa przy udzielaniu zobowiązania z zabezpieczeniem w postaci poręczyciela zyskuje pewność, że będzie mogła zwrócić się do żyranta o dokonanie spłaty, jeśli pierwszy klient tego nie zrobi. Odmowa żyranta w takiej sytuacji powoduje, że możliwe staje się zajęcie komornicze jego pensji oraz poszczególnych elementów posiadanego przez niego majątku.

 

Zasady żyrowania z Kodeksu cywilnego

Żyrant prawnie odpowiada, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, za spłatę zadłużenia, w równym stopniu co sam pożyczkobiorca. Ma jednak pewne prawa:

  • może uzyskać w każdej chwili wgląd w dotychczasową spłatę zadłużenia,
  • może żądać od kredytodawcy informacji na temat stanu spłaty kredytu lub pożyczki,
  • musi otrzymać niezwłocznie zawiadomienie od kredytodawcy o niespłacaniu lub opóźnieniu w spłacie należności przez kredytobiorcę,
  • może domagać się zwrotu wpłaconych na rzecz banku lub pożyczkodawcy pieniędzy od kredytobiorcy głównego, gdy będzie musiał spłacić jego kredyt lub pożyczkę.

 

Pomimo istniejącego prawa do żądania zwrotu wpłaconych należności z tytułu żyrowanego kredytu lub pożyczki, bardzo rzadko żyrant odzyska swoje pieniądze.

 

Gdzie po pożyczkę z żyrantem?

Niektóre firmy pożyczkowe wymagają ustanowienia żyranta dla udzielenia pożyczki pozabankowej. Zwykle ma ona dzięki temu wyższą maksymalną kwotę. Taką ofertę ma np. Rapidamoney.pl - https://pozyczkolog.pl/pl/rapidamoney. Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, a zabezpieczeniem wykonania przez klienta umowy jest to, że musi on zaangażować dodatkową osobę - gwaranta, który w razie braku spłaty przez konsumenta rat będzie na równi z nim do tego zobowiązany.