Tłumaczenie dokumentów specjalistycznych

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych dotyczy różnego typu dokumentacji, w której stosowane jest słownictwo branżowe używane przez daną grupę zawodową. Przekłady tekstów specjalistycznych obejmują wiele rodzajów dokumentów. Należą do nich m.in.: wszelkiego typu umowy, dokumenty prawne, regulaminy, instrukcje obsługi, gwarancje, patenty, artykuły naukowe i techniczne.

Doskonały przekład zgodny z oryginalnym tekstem

Przekład tekstów specjalistycznych wymaga od tłumacza zachowania specyficznego przekazu i charakteru tekstu. Doświadczony tłumacz posiada biegłą znajomość języka obcego oraz potrafi opracować tłumaczenie tak, aby przekaz w pełni odpowiadał oryginałowi dzięki użyciu właściwego rejestru językowego. W tym celu wykorzysta odpowiednie środki językowe, używając nie tylko właściwej terminologii, lecz także zachowując dany styl formułowanych zdań, poprawną składnię oraz cały układ tekstu. Dzięki temu opracowane tłumaczenie będzie nie tylko w pełni zgodne z oryginałem, lecz jednocześnie zachowa jego charakter i styl. Dlatego tłumaczenia specjalistyczne warto zlecić godnej zaufania firmie. Szeroki zakres usług biura tłumaczeń znajduje się na stronie http://www.centrumtlumaczen.pl/tlumaczenia/.

Specyfika tekstów specjalistycznych

Oferta tłumaczeń obejmuje teksty o różnorodnej tematyce i zróżnicowanym charakterze przekazu. Należą do nich teksty z zakresu motoryzacji i budownictwa, jak również ekonomii, marketingu, oraz finansów, a także nauk ścisłych, medycyny, informatyki i innych. Przekład obejmuje również rozmaite teksty naukowe oraz dokumenty prawne i techniczne. Przygotowujemy również przekłady tekstów związanych z bardzo wąską dziedziną naukową bądź specyficzną tematyką zawodową, które w pełni odzwierciedlają dany przekaz. Opracowujemy przekłady z wielu dziedzin wiedzy i stale konsultujemy się ze specjalistami z danej branży. W przekładach specjalistycznych tekstów stosowany jest język branżowy, dzięki czemu przekład wiernie oddaje charakter danego tekstu.

Używanie fachowej terminologii

W przypadku tłumaczenia dokumentów z danej branży, np. książki technicznej, specyfikacji technicznych czy instrukcji obsługi sprzętu RTV-AGD, tłumacz powinien wykazać się zarówno biegłością językową, jak również znajomością zagadnień i terminologii dotyczącej danej dziedziny wiedzy. Znajomość tematyki jest podstawą do prawidłowego przekładu.

Poświadczenie zgodności przekładu z oryginałem

Wszystkie tłumaczenia o szczególnym znaczeniu powinny posiadać pisemne poświadczenie zgodności przekładu z oryginałem. Taki rodzaj tłumaczeń jest powierzany tłumaczom przysięgłym. Posiada on niezbędne kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym oraz uprawnienia do wydawania stosownych poświadczeń, co stanowi gwarancję dokładności i rzetelności każdego tłumaczenia. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie tłumaczone teksty wymagają pisemnego poświadczenia zgodności przekładu z oryginałem, podobnie jak nie wszystkie tłumaczenia tego typu wymagają zaangażowania tłumacza przysięgłego. Grono biegłych tłumaczy posiada odpowiednie kompetencje merytoryczne, dzięki czemu jakość dokonywanych przekładów stoi niezmiennie na wysokim poziomie.