Norma ISO 50001 podstawowe informacje, założenia, korzyści

Aktualnie stale rosnąca liczba firm decyduje się na wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania energią. Jednym z nich jest norma ISO 50001. O czym konkretnie mówi? Jakie są jej założenia? Na te i podobne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

  1. Czym jest norma ISO 50001?
  2. Norma ISO 50001 – korzyści i zalety
  3. Szkolenie ISO 50001, czyli skąd zdobyć wiedzę?

 

Czym jest norma ISO 50001?

Standard ISO 50001 wyznacza najlepsze praktyki dotyczące zarządzania energią. Został opracowany przez ekspertów w dziedzinie zarządzania energią z ponad 60 państw świata. Norma ta dotyczy wielu różnorodnych dziedzin i sektorów gospodarki, w tym m.in. budownictwa, transportu, handlu czy produkcji. Jej celem jest zapewnienie jasno opracowanych zasad i wymogów pozwalających na włączenie do praktyk zarządzania przedsiębiorstwem różnorodnych procesów poprawy efektywności w zakresie energetyki. Jej zadaniem jest również promowanie dobrych praktyk oraz dostarczenie odpowiedniej metodologii dotyczącej wdrażania konkretnych udoskonaleń energetycznych. Opiera się na pomysłach i skutecznych rozwiązaniach dotyczących utrzymywania wysokiej efektywności przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego.

Eksperci ISO opracowali ową normę w 2011 roku. Z chwilą w wejścia w życie, zastąpiła ona poprzedni standard, czyli EN 16001. Aby ją wdrożyć w danym przedsiębiorstwie, najpierw firma powinna przede wszystkim określić charakterystyczne dla niej wskaźniki energetyczne.

Norma ISO 50001 – korzyści i zalety

Jest wiele zalet i korzyści wynikających z wdrożenia owego standardu w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim norma ta pozwala na znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zapewnia także ograniczenie wydatków na energię, czego rezultatem są m.in. niższe koszty prowadzenia działalności. Umożliwia sprawne, świadome i skuteczne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie, a także lepszą kontrolę jej wydatkowania. Służy poprawie wizerunku firmy, odbieranej teraz jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie i dbające o środowisko. Może być również zintegrowane z innymi systemami ISO.

Szkolenie ISO 50001, czyli skąd zdobyć wiedzę?

Certyfikacja ISO 50001 weszła w życie stosunkowo niedawno, bo w 2016 roku. Z tego względu wiedza z zakresu jej wprowadzania i popularyzacji nie jest jeszcze bardzo powszechna. Aby poznać więc dokładnie wszystkie wymagania dotyczące jej wprowadzania czy też inne wynikające z niej korzyści, warto skorzystać z profesjonalnego szkolenia ISO. Prowadzone przez ekspertów szkolenia dla firm, takie jak np. oferowane przez Akademię EcoMS https://akademiaecoms.pl/najwazniejsze-zalozenia-normy-iso-50001/ pozwalają lepiej zrozumieć to zagadnienie.