Jak zapewnić najwyższy zysk z lokaty?

Kiedy już zgromadzisz oszczędności i zechcesz je pomnażać, to oczywiste jest, że chciałbyś osiągnąć jak najwyższy zysk z lokaty. Szukając najlepszego dla siebie depozytu, musisz nie tylko zwracać uwagę na wysokość oprocentowania, okres trwania lokaty czy kwotę, jaką możesz ulokować. W swojej ocenie powinieneś uwzględnić także podatek belki.

 Podstawowe informacje

Zacznijmy od kilku podstawowych informacji na temat lokat bankowych. Istota tego produktu sprowadza się do powierzenia bankowi na określony czas (tzw. okres lokaty) posiadanych oszczędności, za co w zamian otrzymuje się „wynagrodzenie”, czyli odsetki. Mówienie o „wynagrodzeniu” jest jak najbardziej uzasadnione, bo dzięki naszym pieniądzom bank może udzielać kredytów, zarabiać na odsetkach i różnych opłatach pobieranych od kredytobiorców.

W ofercie standardowej kwota depozytu jest w zasadzie nieograniczona, niekiedy określona jest tylko kwota minimalna. W przypadku lokat promocyjnych, banki na ogół ograniczają maksymalną kwotę jaką można wpłacić oraz limitują liczbę depozytów możliwych do założenia przez jedną osobę.

W zasadzie nie ma ograniczeń co do czasu trwania lokaty wszystko zależy od decyzji banku, stąd na rynku dostępne są lokaty jednodniowe, ale i trwające 5 lat lub dłużej.

 

Zysk z lokaty - oprocentowanie stałe lub progresywne

Oszczędzających najbardziej interesuje wysokość oprocentowania depozytu, co przekłada się na kwotę odsetek, którą zainkasują na koniec okresu umowy.

Najczęściej spotykane jest oprocentowanie stałe, niezmienne przez cały czas trwania lokaty. Inna możliwość, to oprocentowanie progresywne, które rośnie w miarę wydłużania się okresu przechowywania pieniędzy. W pierwszych miesiącach jest na ogół bardzo niskie, a w ostatnich skokowo wzrasta. I to właśnie oprocentowaniem z ostatniego miesiąca banki najczęściej kuszą w reklamach. Tymczasem nie ma ono większego znaczenia dla oceny atrakcyjności oferty. W przypadku lokat progresywnych najważniejsze jest oprocentowanie średnie pokazujące jaki zysk przyniesienie depozyt po jego zakończeniu.

Lokaty progresywne polecane są tym, którzy nie potrafią dokładnie określić, kiedy będą im potrzebne środki, które chcą ulokować. Wynika to z faktu, że w przypadku tego typu depozytów należne odsetki wypłacane są za każdy pełny miesiąc/kwartał/rok (zależnie od szczegółowych zasad zapisanych w umowie) utrzymania lokaty według skali określonej w karcie produktu.

W przypadku pozostałych depozytów, odsetki otrzymują tylko ci, którzy dotrzymali pieniądze na lokacie do ostatniego dnia jej trwania. Wcześniejsze wycofanie środków skutkuje utratą wszystkich odsetek. Od tej reguły bywają wyjątki, głównie przy lokatach promocyjnych, zwłaszcza długoterminowych.

 

Oblicz zysk z lokaty

Obliczenie zysku z lokaty wymaga znajomości kilku parametrów. Podstawowa rzecz to oczywiście kwota depozytu, czas jego trwania i wysokość oprocentowania w skali roku. Ważna też jest informacja na temat zasady kapitalizacji odsetek (dopisywania ich do lokaty) – jest ona dokonywana co pewien czas (np. każdego dnia, na koniec miesiąc) czy dopiero na zakończenie umowy.

W przypadku kapitalizacji okresowej dopisane odsetki powiększają kwotę kapitału, która podlega oprocentowaniu w następnych okresach, dzięki czemu zysk z lokaty jest wyższy (tzw. procent składany).

 

Kalkulator lokat bankowych

Można oczywiście samemu próbować obliczyć zysk z lokaty, określić kwotę odsetek jakie otrzyma się po zakończeniu depozytu, ale znacznie prostsze, zajmujące zaledwie kilka chwil, jest skorzystanie ze strony https://najlepszelokaty.pl/kalkulator-lokat. Znajdujący się na niej kalkulator lokat bankowych, po wpisaniu danych dotyczących depozytu, błyskawicznie obliczy kwotę jaką otrzymamy. Co ważne, będzie ona już uwzględniała podatek od zysków kapitałowych. Inaczej mówiąc, otrzymany wynik to nasz „czysty zysk”, już po odjęciu podatku belki.

 

Aktywni zyskują więcej

Sytuacja na rynkach finansowych niejako wymusza aktywne poszukiwanie najlepszych depozytów – lokat i kont oszczędnościowych. Przechowywanie pieniędzy tylko w jednym banku nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż promocyjne oferty, z atrakcyjnym oprocentowaniem, adresowane są przede wszystkim do nowych klientów (osób, które nie współpracowały z danym bankiem przez określony czas lub nie posiadały we wskazanym okresie pewnego produktu) albo dotyczą tzw. nowych środków. Pod tym pojęciem rozumiana jest nadwyżka ponad saldo na rachunkach klienta w dniu podanym w regulaminie oferty promocyjnej.

Stąd nasza sugestia, by aktywnie poszukiwać atrakcyjnie oprocentowanych depozytów w różnych bankach, przenosić środki z jednego do drugiego (dzięki temu będą one mogły zostać uznane za „nowe”). Taki sposób działania pozwala chronić zgromadzone oszczędności przed wpływem inflacji, umożliwia uzyskanie wysokiego zysku z lokat bankowych.