Żywienie dojelitowe w domu. Jak załatwić formalności, by móc żywić chorego dietą przemysłową w warunkach domowych?

Żywienie dojelitowe pozwala uniknąć ryzyka niedożywienia u pacjentów, którzy nie mogą odżywiać się z wykorzystaniem drogi doustnej. Jeśli chory nie wymaga hospitalizacji, lekarz może zalecić zorganizowanie żywienia dojelitowego w domu. Dzięki darmowym wypożyczalniom sprzętu medycznego jest to jak najbardziej możliwe. 

Dlaczego żywienie dojelitowe jest potrzebne?

Zalecenie dotyczące żywienia dojelitowego bardzo często jest spowodowane wycieńczającymi chorobami, w których organizm chorego musi mobilizować całe swoje siły do walki. Brak zbilansowanej diety stanowiłby w takiej sytuacji dodatkowe zagrożenie. Z wykorzystaniem preparatów medycznych można dostarczyć pacjentom wszystkich niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich proporcjach. Skutkuje to zwiększeniem masy ciała i lepszym samopoczuciem chorego, zwiększeniem efektywności leczenia lub rehabilitacji i szybszym gojeniem ran.

Żywienie dojelitowe w domu - wskazania.

Wskazania do zastosowania żywienia dojelitowego mogą być bardzo różnorodne. Często zaleca się je przy zaburzeniach połykania towarzyszących chorobom neurologicznym, takim jak stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane, udary mózgu, miopatie, polineuropatie, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne. Jest także stosowane przy nowotworach jamy ustnej, gardła, przełyku i żołądka, przy chorobach zapalnych jelit i mukowiscydozie. Żywieniem dojelitowym wspomaga się również pacjentów w stanie wegetatywnym

Dojelitowo można żywić wyłącznie pacjentów, którzy mają założony dostęp.

Założenie dostępu zawsze odbywa się pod kontrolą lekarza i na jego wyraźne zalecenie. Dietą przemysłową może żywić przez:

  • zgłębnik lub sondę wprowadzoną do żołądka, dwunastnicy lub jelita cienkiego,
  • PEG - przezskórną endoskopową gastrostomię,
  • PEJ - przezskórną endoskopową jejunostomię.

Jakie dokumenty będą potrzebne, by rozpocząć żywienie dojelitowe w warunkach domowych?

By zacząć żywić pacjenta dojelitowo należy dopilnować niezbędnych formalności. Zanim zgłosisz się do poradni żywieniowej, upewnij się, że masz przy sobie kartę informacyjną leczenia szpitalnego, zwaną potocznie wypisem. Powinna ona zawierać dane osobowe pacjenta oraz rozpoznanie choroby wraz z numerem statystycznym zgodnym z klasyfikacją ICD-10. Zamieszcza się w niej również wyniki wykonanych badań diagnostycznych i odbytych konsultacji. W wypisie ze szpitala powinien się również znaleźć opis zastosowanego leczenia i daty wykonania zabiegów lub operacji. Prócz tego odczytasz z niego wskazania do dalszego leczenia oraz adnotacje dotyczące dawkowania leków i stosowania wyrobów medycznych.

Zwróć szczególną uwagę na wyniki badań pacjenta, które wyraźnie wskazują na konieczność stosowania diety przemysłowej. Lekarz powinien dać Ci również skierowanie do poradni żywienia dojelitowego, bez którego nie będzie można żywić chorego preparatami medycznymi w warunkach domowych.

Żywienie dojelitowe w domu jest świadczeniem realizowanym przez NFZ.

Wielu pacjentów obawia się żywić dietą przemysłową w domu. Wiedza o prawidłowej obsłudze i zachowaniu higieny dostępnej aparatury nie jest przecież powszechna. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje jednak nie tylko dostarczenie do domu sprzętu do żywienia dojelitowego i zaleconych preparatów odżywczych. Personel medyczny zadba także o kompleksowe przeszkolenie chorego i osób, które się nim opiekują. W domu pacjenta odbywać się będą także wizyty kontrolne lekarza i pielęgniarki.