Na jakie ulgi i zasiłki może liczyć przedsiębiorca w czasie pandemii?

Sytuacja w ramach tarczy antykryzysowej zmienia się w naszym kraju od początku pandemii. Środki są ograniczone i zdecydowanie nie można pomóc każdemu w taki sposób, by zniwelować całkowicie skutki, jakie wywołał koronawirus w gospodarce. Prawda jest taka, że skutki dotykają każdego, nie tylko pewnych dziedzin gospodarki, ale w różnym stopniu i w różnym zakresie każdego z nas.

 

Czym jest tarcza antykryzysowa?

„Tarcza antykryzysowa to program rządowy, który ma za zadanie pomoc w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Pomoc dotyczy głównie wspierania przedsiębiorstw, gospodarki i zatrudnionych osób w tym ciężkim okresie. Tarcza antykryzysowa to bezzwrotne dotacje, dofinansowania kosztów działalności, świadczenia postojowe czy zwolnienia z opłacania składek ZUS” – wyjaśnia ekspert finansowy z https://www.aasadlabiznesu.pl/

Zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z opłacenia składek, z którego mogli skorzystać przedsiębiorcy obejmowało pierwotnie tylko okres 3 – miesięczny, tj. od marca do maja 2020 r. W lipcu wszystkie firmy musiały zapłacić składki normalnie. Dalsza pomoc w tym zakresie przewidywała ponowne zwolnienie na następne 3 miesiące. Tu jednak dotyczyło to już nie wszystkich firm, ale tylko pewnych branż. Następnie ten przywilej został wydłużony o kolejny miesiąc, pod warunkiem spadku przychodów o 40 procent w stosunku do listopada 2019 r. W sumie zatem to całe 7 miesięcy bez konieczności opłacania składek ZUS.

Dofinansowania kosztów o charakterze bezzwrotnym

Dodatkowe wsparcie finansowe do kosztów prowadzenia działalności dotyczy osób, które nie skorzystały jeszcze z takiej pomocy we wcześniejszych miesiącach. Kwota maksymalna takiej pomocy to 7 tys. zł. Warunkiem otrzymania takiej pomocy jest bycie przedsiębiorcą, który nie zatrudnia pracowników. Tak więc pomoc nie jest też kierowana dla wszystkich firm. Drugim warunkiem jest wykazanie spadku obrotów przez ostatnie 2 miesiące o 30 procent w stosunku do tych samych miesięcy w ubiegłym roku. Dofinansowanie miesięczne to kwota od 1300 zł do 2340 zł. 

Świadczenia postojowe

Świadczenie postojowe może być przyznane na 3 miesiące (świadczenie główne) lub też na kolejne 3 miesiące (świadczenie dodatkowe). Świadczenia za październik i listopad 2020 są uwarunkowane spadkiem obrotów o 40 procent w stosunku do tych miesięcy z ubiegłego roku. Aby dostać też nowe świadczenie postojowe, trzeba posiadać konkretny kod PKD. Jednorazowa pomoc to aż 2080 zł.

Dotacja bezzwrotna

Choć wcześniej była uznawana jako bezzwrotna pożyczka obecnie jest to dotacja w wysokości do 5 tys. zł. Kierowana jest do mikroprzedsiębiorców. Dotacja jest jednorazowa, więc obecnie dotyczy tylko tych firm, które jeszcze nie miały okazji skorzystać z takiej formy pomocy. Głównym warunkiem jest tu minimalny okres prowadzenia działalności.

Pożyczka 0 procent

Jeszcze inną formą pomocy jest pożyczka, ale już zwrotna, tylko z zerowym oprocentowaniem. Jest to tak zwana pożyczka płynnościowa, której udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Z tej formy pomocy mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno mikro, średnie jak i makro. Kwota maksymalna pożyczki to 15 mln zł. Pożyczka obejmuje samą pożyczoną kwotę bez odsetek. Zwrócić zatem należy tylko tyle, ile się otrzyma w ramach wsparcia. Może to być bardzo pomocne, wiedząc, że pandemia jeszcze potrwa wiele miesięcy. W tej formie pomocy nie trzeba posiadać konkretnego kodu PKD. Jest adresowana dla wszystkich przedsiębiorców.