Kruszywa hydrotechniczne - do czego warto je wykorzystać?

Kamień hydrotechniczny to jeden z podstawowych materiałów budowlanych. Doskonale sprawdza się przede wszystkim przy tworzeniu zabezpieczeń erozyjnych, falochronów, wzmacniania nadbrzeży. 

Kamień hydrotechniczny – do jakich zadań jest przeznaczony?

Do czego wykorzystuje się kruszywa hydrotechniczne?

 

Kamień hydrotechniczny – do jakich zadań jest przeznaczony?

Kruszywa hydrotechniczne cechują się szczególnymi właściwościami fizycznymi i chemicznym, które sprawiają, że stanowią one materiał doskonale sprawdzający się przy różnego rodzaju konstrukcjach związanych z gospodarką wodną. Przede wszystkim chodzi tutaj o budowę zabezpieczeń erozyjnych, inwestycje związane z ochroną brzegów, wzmacnianie skarp i nabrzeży. Można je wykorzystywać również do umocnienia filarów mostów czy wałów przeciwpowodziowych. 

Przede wszystkim kamień hydrotechniczny jest przygotowany w sposób, który sprawia, że wyróżnia się on doskonałą odpornością nie tylko na szkodliwe działanie wody. Chodzi przede wszystkim o wysoką gęstość objętościową. Nie mniej ważna jest nasiąkliwość. Przy porównywaniu parametrów poszczególnych kruszyw hydrotechnicznych warto także zwrócić uwagę na mrozoodporność oraz wytrzymałość na ściskanie. Kruszywa hydrotechniczne to przede wszystkim niezwykle wytrzymałe kamienie, które wytrwarzane są z wyjątkowo twardych skał. Przede wszystkim są to granit oraz dolomit, natomiast mogą to być także inne skały magmowe. Kamienie są dostępne w różnym uziarnieniu, a także wielkości od od 80 do 2000 mm średnicy. 

Transport kruszywa hydrotechnicznego


Do czego wykorzystuje się kruszywa hydrotechniczne?

Kamień hydrotechniczny to przede wszystkim specjalistyczne rozwiązanie dla projektów infrastruktury wodnej oraz lądowej. To najlepszy materiał do wykonania nadmorskich umocnień i różnego rodzaju miejsc, gdzie konieczne jest uregulowanie lub zatrzymanie wody (rzeki, stawy, jeziora). Tego typu kruszywa dostarczane są na inwestycje związane z ochroną brzegów, wzmacnianiem nabrzeży, budową falochronów. Kamienia hydrotechnicznego nie stosuje się jednak wyłącznie do zabezpieczeń erozyjnych. Może on posłużyć jako cenny materiał budownictwa komunikacyjnego. Wykorzystuje się go nie tylko do wzmocnienia mostów, lecz także stabilizowania podłoża dróg. Sprawdzi się przy wykonywaniu przyczółków wiaduktów. Często kruszywa hydrotechniczne wykorzystywane są także do budowy ekranów akustycznych, stanowiących barierę między hałaśliwą trasą a osiedlami mieszkaniowymi. Tutaj znaczenie może mieć także to, że (szczególnie mniejsze) kruszywa sprawdzają się również jako materiał dekoracyjny. Ma to znaczenie często także przy budowie nabrzeży w miejscowościach turystycznych. 

Więcej na ten temat kruszywa hydrotechnicznego można przeczytać na https://rl-kruszywa.pl/kruszywa-hydrotechniczne/