Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 w praktyce

Zmiany w polityce ekologicznej i zarządzaniu odpadami odgrywają dzisiaj kluczową rolę w aspekcie przyszłości naszej planety. Mowa nie tylko o odpadach komunalnych, ale przede wszystkim o odpadach przemysłowych, które w skali kraju stanowią nawet do 90% wszystkich generowanych odpadów. W tym strumieniu sporą częścią są opakowania z tworzyw sztucznych. Jak wyglądach ich recykling i przetwarzanie? Odpowiada ekspert z serwisu OdbieramyOdpady.com!

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 – co chcemy osiągnąć?

W rozmowie z naszym ekspertem dowiadujemy się, że grupa odpadów jak opakowania z tworzyw sztucznych to przeważnie beczki, kanistry i zbiorniki o zróżnicowanej pojemności, w niektórych przypadkach z przeznaczeniem na setki litrów płynów. Część z tych odpadów, liczona w tonach, to odpady, które powinien objąć recykling odpadów niebezpiecznych. To zrozumiałe, gdyż opakowania takie nierzadko zanieczyszczone są substancjami niebezpiecznymi lub zawierają ich resztki. Jak podaje EKOSERWIS: utylizacja odpadów niebezpiecznych to przede wszystkim wychwycenie możliwie największej ilości opakowań z tworzyw sztucznych, a następnie skierowanie ich do unieszkodliwienia w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 ma jeszcze jeden, dodatkowy cel – odzysk. W dobie tak intensywnej produkcji i rozwoju gospodarczego, ważnym jest przynajmniej podjęcie próby zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych w cyklu produkcyjnym. Recykling odpadów niebezpiecznych, w tym opakowań, pozwala zawrócić część surowca ponownie do cyklu – to trend, który musi się utrzymać, podkreśla serwis OdbieramyOdpady.com - przetwarzanie odpadów metodą r5.

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5

Profesjonalne usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych mogą być prowadzone wyłącznie przez uprawnione jednostki – firmy, które posiadają dokumentację potwierdzającą działanie z odpadami w sposób bezpieczny. Recykling i odzysk odpadów metodą R5 został scharakteryzowany w ustawie jako recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych. Pod pojęciem tym mieszczą się również omawiane w tym artykule odpady z tworzyw sztucznych w postaci opakowań.

Kto powinien zainteresować się powyższą metodą? Szeroko pojęty sektor przemysłowy, w tym farbyki produkcyjne z branży automotive, przemysł farbiarski oraz lakierniczy, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, a także silny w naszym kraju sektor spożywczy i rolniczy. Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 na ternie całej Polski prowadzi firma EKOSERWIS – szczegóły poznamy na stronie OdbieramyOdpady.com.

Recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5 – skrót procesu

Odbiór opakowań z tworzyw sztucznych w tym odpadów niebezpiecznych może być przeprowadzony przez firmę, oferującą recykling i przetwarzanie odpadów metodą R5, jednak czasem dowóz odpadów do miejsca neutralizacji prowadzi sam klient. W każdym przypadku odpady trafiają do jednostki, w której prowadzi się oczyszczanie i odzysk tworzyw sztucznych – metoda R5 pozwala na efektywne prowadzenie tego procesu.