Świadczenia alimentacyjne na dziecko - co warto wiedzieć?

Od czego zależy wysokość świadczeń alimentacyjnych względem dziecka?
Nie ma jednego konkretnego przepisu, który decydowałby o wysokości alimentów na dziecko w zależności od zarobków czy innych względnych. Można powiedzieć, że pewny jest jedynie obowiązek płacenia alimentów, a jego wysokość zależy po trochu od samego sędziego, który orzeka w sprawie. Oczywiście, nie oznacza to całkowitego braku zasad, gdyż świadczenia alimentacyjne, ustala się głównie na podstawie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów brane są pod uwagę także zdolności zarobkowe i majątkowe matki oraz ojca. Oczywiście po pewnym czasie od zasądzenia obowiązku możliwe jest podwyższenie alimentów, a także obniżenie alimentów. Warto o tym pamiętać, że raz zasądzona wysokość alimentów, nie oznacza, że taka pozostanie do końca.

Czy jest określony czas trwania obowiązku alimentacyjnego?

Ogólna zasada mówi, że płacić alimenty należy do końca trwania nauki dziecka lub do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Prawda jest taka, że także względem dziecka pełnoletniego, w niektórych przypadkach obowiązek płacenia alimentów zostaje utrzymany. Obowiązek alimentacyjny rodziców w stosunku do dziecka trwa tak długo, aż dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Takim powodem może być niepełnosprawność lub kontynuowanie nauki przez dorosłe dziecko. Istnieje możliwość udowodnienia, że kiedy środki pochodzące z majątku dziecka wystarczają do samodzielnego utrzymania, płacenie alimentów nie musi być kontunuowanie.

 

Alimenty na dziecko - czy obowiązują przez cały okres trwania nauki dziecka?

Rodzic dziecka musi płacić alimenty tak długo, jak dziecko się uczy. Nie ma określonego stopnia czy sztywnych reguł, kiedy obowiązek może zostać zakończony. W przypadku, kiedy dziecko wybiera się na długie studia medyczne może to oznaczać, że konieczne będzie płacenie alimentów przez wiele lat. Jednak to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji oraz od interpretacji sądu, gdyż w niektórych przypadkach może on stwierdzić, że posiadanie określonego stopnia naukowego jak np. magister stanowi solidną podstawę do posiadania możliwości zarobkowych, a doświadczenie zdobyte podczas nauki ułatwia sprawę.  

Obowiązek alimentacyjny - co w przypadku niechęci do płacenia alimentów?

W przypadku, kiedy zostanie zasądzony obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka, a pomimo zasądzenia alimentów, nie poczuwa się on do spłaty należności, wtedy pieniądze pochodzą z funduszu alimentacyjnego.

Materiał przygotowano na podstawie informacji pochodzących ze strony https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/