Kiedy i w jaki sposób można podważyć testament?

Testament jest dokumentem, w którym spadkodawca zawiera swoją ostatnią wolę. Powołuje do spadku wybrane osoby i organizacje. Okazuje się jednak, że niezadowoleni spadkobiercy mogą podważyć testament – również wtedy, gdy został spisany u notariusza. 

Kiedy można podważyć testament?

Unieważnienie testamentu jest możliwe w następujących sytuacjach:

 • testament został spisany pod wpływem groźby lub błędnej informacji, która mogła wpłynąć na treść dokumentu, 
 • podczas sporządzania dokumentu spadkodawca był w złym stanie psychicznym, np. przez chorobę lub zaburzenie, które wpłynęło na jego decyzję,
 • testament został spisany bez świadomości lub bez wyrażenia woli. 

Ważność testamentu spisanego samodzielnie można łatwiej podważyć, niż ma to miejsce w przypadku dokumentu sporządzonego u notariusza. 

Testament notarialny – podważenie

Notariusz dba o prawidłowe sporządzenie testamentu. Podczas wizyty, urzędnik przeprowadza krótki wywiad i zadaje pytania dotyczące:

 • pogody, 
 • rodziny, 
 • daty. 

Nie ma więc mowy o nieważności związanej ze sposobem sformułowania ostatniej woli czy też o braku świadomości. W przypadku chęci podważenia takiego testamentu, notariusz zeznaje przed sądem.

Kiedy testament jest ważny, a kiedy nie?

Testament jest ważnym dokumentem, jeśli został napisany zgodnie z wymogami, które są przewidziane dla danego rodzaju rozrządzenia. Jeśli spadkodawca sporządził go samodzielnie, dokument musi:

 • zostać spisany pismem ręcznym, 
 • być podpisany, 
 • opatrzony datą.

Co więcej, spadkodawca podczas sporządzania dokument musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także być świadomym dokumentu, który wypisuje. 

Testament nie jest ważny w przypadku braku świadomości, błędu lub groźby. Nieważny jest także dokument, który zawiera oświadczenie więcej niż jednej osoby.

Jak podważyć testament?

Podważenie testamentu nie jest łatwe. Należy bowiem przedstawić materiały dowodem, które potwierdzają nieważność takiego dokumentu. Wśród najczęściej wykorzystywanych dokumentów, wymienia się:

 • nagrania, potwierdzające np. zmuszenie spadkodawcy do sporządzenia dokumentu, 
 • zeznania świadków, 
 • dokumentację medyczną, która potwierdza brak świadomości,
 • opinie psychiatrów lub psychologów, które pomagają w ustaleniu ważności dokumentu. 

Sąd zapoznaje się z przedstawionymi dowodami i tezami, a następnie uznaje ważność lub nieważność testamentu. Najczęściej dokonuje również przesłuchań świadków, w tym przede wszystkim osób, które są powołane do dziedziczenia. 

Po skutecznym podważeniu testamentu, dokument przestaje być skuteczny i traci moc prawną. Wówczas jest traktowany tak, jakby w ogóle go nie było. Najczęściej dochodzi w takiej sytuacji do dziedziczenia na zasadach ogólnych wyrażonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Jeśli interesuje Cię Prawo Cywilne, jak i wszelkie kwestie związane z dziedziczeniem, koniecznie odwiedź stronę kancelarii https://www.vlkancelariaprawna.pl/. Znajdziesz na niej wiele cennych informacji, a także skorzystasz z pomocy prawnika.