Komunikacja korporacyjna - dlaczego jest potrzebna?

Rozwój przedsiębiorstwa i budowa zaufania to wielowymiarowy proces, który obejmuje nie tylko jakość świadczonych usług i efektywność strategii marketingowej, ale też sposób, w jaki komunikujemy się z inwestorami, partnerami biznesowymi czy udziałowcami. Ten obszar leży w kręgach zainteresowania komunikacji korporacyjnej.

Komunikacja korporacyjna - co to jest?

Komunikacja korporacyjna to zbiór działań przedsiębiorstwa, których celem jest bieżące wsparcie podmiotu w osiąganiu krótko i długoterminowych celów biznesowych, począwszy od budowania zaufania opinii publicznej, przez harmonijny wzrost wartości, aż do generowania wyższych zysków.

Komunikacja korporacyjna znana jest szerszej grupie odbiorców jako Public Relations. To dzięki odpowiedniej, spójnej formie komunikacji z najbliższym otoczeniem zewnętrznym firma jest w stanie wywrzeć odpowiedni wpływ i zrealizować swoje plany. 

Czego dotyczy komunikacja korporacyjna? Najczęściej są to informacje związane z wdrażaniem określonej długoterminowej strategii, bieżące raportowanie o wyniku finansowym firmy, ogłoszenia związane z wprowadzaniem konkretnych modyfikacji w modelu biznesowym lub inne wiadomości związane z osiąganiem konkretnych celów marketingowych i reklamowych.

Jaka jest rola komunikacji korporacyjnej?

Dlaczego firma musi zadbać o spójność komunikacji korporacyjnej? Przede wszystkim, by zdobyć zaufanie kontrahentów, udziałowców i inwestorów. Przykładem mogą być spółki notowane na giełdzie, które poprzez odpowiednią formę komunikacji korporacyjnej są w stanie zachęcić środowisko do zainwestowania swoich środków w akcje danej spółki. Tam, gdzie w grę wchodzi biznes, istotne jest zaufanie, a zdobyć można je tylko poprzez przekazywanie sprawdzonych, wiarygodnych i zgodnych z prawdą informacji. 

W wielu przypadkach to właśnie komunikacja korporacyjna stanowi kluczowy czynnik wpływający na to, czy dana firma uzyska konkretne wsparcie partnerów biznesowych czy finansowanie zewnętrzne. Podmioty, które lekceważą tak fundamentalne kwestie jak odpowiednia komunikacja, nie mogą liczyć na zaufanie i szacunek swojego otoczenia.

Dla kogo komunikacja korporacyjna jest szczególnie istotna?

W przypadku małych działalności, rozwijających swój biznes na lokalnym rynku obszar związany z komunikacją korporacyjną nie jest specjalnie istotny. Nic w tym dziwnego. Inaczej jednak wygląda sytuacja w stosunku do dużych spółek, które są notowane na giełdzie i zgodnie z przepisami muszą publikować nie tylko sprawozdanie finansowe, ale też cykliczne raporty z działalności.

W takim przypadku komunikacja korporacyjna stanowi podstawowy mechanizm kontaktu z inwestorami i udziałowcami, którzy być może uzależniają dalszą współpracę właśnie od sposobu komunikowania sukcesów i porażek działalności. 

Jak prawidłowo zarządzać komunikacją korporacyjną w firmie?

Duże firmy, zatrudniające dziesiątki czy setki pracowników, które w dużej mierze bazują na kapitale obcym, muszą ze szczególną uwagą podchodzić do komunikacji zewnętrznej. By proces ten przebiegał korzystnie dla wszystkich stron, niezbędne może okazać się zaangażowanie interdyscyplinarnego zespołu, który dzięki kompetencjom z zakresu finansów, prawa i marketingu stworzą jasną, czytelną i merytoryczną wiadomość, która w najlepszy sposób odda realną kondycję firmy.

Pamiętajmy, że o odbiorze danego nie świadczy tylko jego treść, ale również sposób dystrybucji. Każda zainteresowana strona ma prawo do poznania publikowanych danych, a wszelkie przejawy zaniedbania tego aspektu mogą nosić znamiona dyskryminacji informacyjnej, co w negatywne sposób odbije się na reputacji firmy.