Analiza rynku do czego służy i jak przeprowadzić?

Analiza rynku, jest jednym z najważniejszych narzędzi w rękach każdego przedsiębiorcy. Daje ona wiele korzyści takich jak zrozumienie rynku docelowego, a także pozwala na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych, które przynoszą wymierne korzyści. Ten artykuł wyjaśnia czym jest analiza rynku oraz przedstawia wszystkie jej najważniejsze aspekty.

 

Czym jest analiza rynku?

Analiza rynku, to nic innego jak ocena warunków ekonomicznych, pod kątem opłacalności inwestycji biznesowej. Badania rynkowe wykonuje się jeszcze przed stworzeniem przez dane przedsiębiorstwo planu marketingowego, gdyż analiza ta pozwala na dogłębne poznanie obszarów, w których nasza firma ma wyraźną przewagę nad konkurencją.

Błędnym byłoby jednak stwierdzenie, że analizę rynku wykonują tylko nowe przedsiębiorstwa. Firmy, które na rynku istnieją już od dłuższego czasu, również przeprowadzają analizę rynku w formie audytu marketingowego. Tego typu audyty, pozwalają przedsiębiorstwom, które mają już ugruntowana pozycję na rynku, na szybkie reagowanie na zachodzę zmiany.

Analiza rynku z wykorzystaniem metody SWOT

W tematyce analizy rynku, bardzo często możemy się spotkać z „wykorzystaniem metody SWOT”. SWOT oznacza analizę rynku bazującą na czterech obszarach to jest mocne strony przedsiębiorstwa (Strenghts), słabe strony danego biznesu (Weaknesses), szanse jakie oferuje rynek dla danej firmy (Opportunities) oraz zagrożenia, jakie czyhają na dane przedsiębiorstwo (Threats). Każda taka analiza, powinna posiadać również szczegółowe informacje o naszej konkurencji. Ponadto profesjonalna analiza rynku, musi również zawierać dane o USP twojej marki – USP to unikalna korzyść, która wyróżnia nas na tle konkurencji.

Jakie korzyści niesie za sobą profesjonalnie przeprowadzona analiza rynku?

Analizę rynku przeprowadza się ze względu na liczne korzyści, które ona oferuje. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • O wiele lepsze zrozumienie indywidualnych potrzeb naszych konsumentów, co pozwoli nam na dopasowanie się do nich i ugruntowanie naszej pozycji na danym rynku;
  • Wsparcie planowania strategicznego. Znajomość rynku pozwoli tobie i zarządowi twojej firmy, na podejmowanie znacznie bardziej świadomych decyzji w zakresie dotyczącym np. definiowania celów biznesowych;
  • Ponadto analiza rynku, jeżeli jest przeprowadzona w odpowiedni sposób, pozwoli również na optymalizację strategii biznesowej, zarówno krótkoterminowej jak i długoterminowej;
  • Analiza rynku pozwala również na dostosowanie się do warunków, oraz trendów panujących obecnie na danym rynku. Szybciej zauważysz zachodzące na nim zmiany i będziesz w stanie odpowiednio na nie reagować;
  • Analiza rynku pozwala również na dokładną identyfikację wszystkich potencjalnych szans i zagrożeń, na które może natrafić twoja firma podczas swojej działalności;
  • Proces ten pozwala również na uzyskanie bardzo dużej przewagi nad konkurencją. Znajomość rynku, potrzeb konsumentów itd. to niezbędne informacje, dzięki którym będziesz w stanie znacznie mocniej ugruntować pozycję swoją i swojej firmy, na danym rynku;

Jak widać analiza rynku, to niezwykle przydatne narzędzie, którego poprawne wykorzystanie w biznesie, zapewnia nam naprawdę szereg istotnych z punktu widzenia działalności całego przedsiębiorstwa, korzyści.