Jak zapewnić najwyższy zysk z lokaty?

Kiedy już zgromadzisz oszczędności i zechcesz je pomnażać, to oczywiste jest, że chciałbyś osiągnąć jak najwyższy zysk z lokaty. Szukając najlepszego dla siebie depozytu, musisz nie tylko zwracać uwagę na wysokość oprocentowania, okres trwania lokaty czy kwotę, jaką możesz ulokować. W swojej ocenie powinieneś uwzględnić także podatek belki.

Czytaj więcej

Od teraz szybko sprawdzisz, czy masz dobrze dobrane kable elektryczne!

Odpowiedni dobór kabli i przewodów to nie tylko działanie, które powinno interesować projektantów i wykonawców instalacji elektrycznych, ale również i właścicieli nieruchomości. W końcu właściwie dobrany kabel daje większe bezpieczeństwo użytkowników pomieszczeń oraz zapewnia sprawność instalacji i stabilność działania urządzeń elektrycznych.

Czytaj więcej

Inspektor nadzoru elektrycznego kogo wybrać?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego obliguje powołanie osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w ściśle określonej specjalności. Wśród tych osób jest m.in. inspektor nadzoru elektrycznego – osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Czytaj więcej