Powierzchnia i ludność Darłowa

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2011 r.

 

POWIERZCHNIA
LUDNOŚĆ
w hektarach
w km² Ogółem na 1km²

2021

20

13954

690

 

 

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
7206
6748
 
 
 
źródło: GUS