Rzeźba uliczna Stanisława Dulewicza

Rzeźbę pierwszego powojennego burmistrza Darłowa uroczyście odsłonięto 19 czerwca 2015. Wykonawcą rzeźby jest Jacek ze w Szczecina. Pomnik pokazuje Stanisława Dulewicza  wychodzącego z ratusza w ulicę Powstańców Warszawskich. Brąz artystyczny o wysokości 2m i 245 kg

 

We wnętrzu rzeźby umieszczono kapsułę czasu, w której znajduje się informacja  dla przyszłych pokoleń.

 
 

Mapka Lokalizacyjna: