Pomnik Królowi Erykowi w 600 lecie koronacji

Pomnik znajduje się na Placu Króla Eryka. Tablica pamiątkowa została wmurowana w granitowy  obelisk i odsłonięta w 1997 roku w czasie "Dni Eryka"  z udziałem delegacji zagranicznych współpracujących z Darłowem miast: Hassieholm w Szwecji, Nexo w Danii, władz wojewódzkich, miejskich i biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego.

 

Ufundowana została  przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej. Uroczystościom towarzyszyły wystawy malarstwa i szkła skandynawskiego, sesja naukowohistorycz-na poświęcona 600-leciu Unii Kalmarskiej i koro-nacji Eryka, sesja ekologiczna, wystawa "Szlakiem króla Eryka", recitale muzyki skandynawskiej, okolicznościowe wydawnictwa pocztowe, cykl imprez sportowych i turystycznych oraz wiele innych. Zaproszonych gości przewodniczący Rady Miasta i Burmistrz uhonorowali okolicznościowym medalem Eryka, wybitym przez miasto w warszawskiej mennicy.

 

 
 
źródło: "Eryk Pomorski Władca Trzech Królestw"
autorstwa dr n. med. Kajetana Baranowskiego
 

Mapka Lokalizacyjna: