Pomnik Bojownikom o Wolność

Relikt z okresu PRL znajduje się na Skwerze gen. Władysława Sikorskiego.  W miejscu gdzie dawniej stał niemiecki pomnik żołnierza, w 1985 roku ustawiono granitowy obelisk, z tablicą w kształcie mapy Polski. Obelisk upamiętnia poległych, pomordowanych i walczących o wolną Polskę w czasie II wojny światowej.

 

Na tablicy w kształcie Polski, oprócz herbu znajduje się napis:

 

BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 1939- 1945
MIESZKAŃCY ZIEMI DARŁOWSKIEJ
DARŁOWO 1985

 

Poniżej znajduje się tablica upamiętniająca deportowanych i żołnierzy walczących odsłonięta w 60 rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Mapka Lokalizacyjna: