Uczczono pamięć pierwszych osadników na Ziemi Darłowskiej

  •  

W 68. rocznicę zdobycia Ziemi Darłowskiej 7 marca odbyły się uroczystości upamiętniające fakt powrotu tych pomorskich ziem do Polski. Dzień 7 marca 1945 to ważna data w historii Ziemi Darłowskiej. Tego dnia do Darłowa wkroczyła Armia Czerwona, zdobyła miasto prawie bez walki i uwolniła od niemieckich faszystów. Na skutek decyzji Wielkich Mocarstw podjętych na Konferencji Poczdamskiej Ziemie Zachodnie i Północne przekazano pod jurysdykcję Polsce.


Mimo tego tymi ziemiami przez kilka powojennych lat zarządzały sowieckie komendantury wojenne, które przy pomocy „trofiejnych oddziałów” wywiozły z Darłowa: maszyny, silniki, wyposażenie cegielni, fabryki łożysk tocznych, tartaku, apteki, drukarni, mleczarni, fabryki konserw mięsnych i rybnych, zakładu bednarskiego. Wywieziono też urządzenia z terenu młyna i stoczni rybackiej, fabryki mączki rybnej, fabryki pieców przenośnych, fabryki maszyn rolniczych, meble, radia, aparaty fotograficzne, maszyny do szycia, pościel, zboże, mięso, ryby, masło, trzodę chlewną i bydło. Z muzeum zabrano wiele cennych rzeźb, obrazów, numizmatów i okazów bursztynu. Zaginął słynny darłowski srebrny ołtarz zdeponowany w banku w Sławnie.

Polscy przymusowi robotnicy, jeńcy wojenni i pierwsi osadnicy ratowali przed dalszą grabieżą pozostałości urządzeń w zakładach pracy i na terenie miasta Jednocześnie stopniowo odbudowali dwa zniszczone mosty, naprawili tory kolejowe, uruchomili wodociągi i elektrownię wodną oraz wydobyli wraki z zablokowanego portu. Pisał o tym w swoich pamiętnikach robotnik przymusowy i następnie pierwszy burmistrz Darłowa Stanisław Dulewicz..

O tych trudnych pionierskich czasach przypominają nam pierwsi osadnicy na Ziemi Darłowskiej, którzy w tym roku obchodzą swoje kolejne święto. Tegoroczne uroczystości z okazji 68 rocznicy powrotu Ziemi Darłowskiej do Polski rozpoczęły się 7 marca o godz. 12 uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Jerzego w intencji pierwszych osadników Ziemi Darłowskiej. Mszę św. celebrowało trzech księży: proboszcz parafii MB Częstochowskiej o Stanisław Piankowski, kapelan garnizonu Darłowo ks. kmdr ppor. Jan Zapotoczny i o Andrzej.

Dalsze uroczystości odbywały się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego pod Obeliskiem z tablicą pamiątkową Pionierów Ziemi Darłowskiej. Udział w nich wzięły: Kompanie Honorowe Marynarki Wojennej i Szkoły Morskiej w Darłowie, proporzec Placówki SG w Darłowie, Poczty Sztandarowe, starosta sławieński Wojciech Wiśniowski władze miasta, radni rady miejskiej, dowódcy JW i SG, szefowie służb mundurowych, delegacje instytucji, zakładów pracy, organizacji pozarządowych, darłowskich szkół, mieszkańcy, członkowie Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej, a także delegacja kołobrzeskich pionierów.

W imieniu darłowskiego samorządu przybyłych powitał dyrektor DOK Arkadiusz Sip. Do zgromadzonych przemówili: prezes Klubu Pionierów Zygmunt Guzy i burmistrz miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz. Po honorowej salwie nastąpiło odsłonięcie i pobłogosławienie tablicy pamiątkowej z listą 21 zmarłych Pionierów Ziemi Darłowskiej, po czym złożono wiązanki kwiatów. Po uroczystościach pierwsi osadnicy i zaproszeni goście spożyli obiad w restauracji „Dawnego Spichlerza”. Tam też wystąpił Chór Babunie, któremu akompaniował Jan Szwarclose.

autor: L. Walkiewicz

  •  

 

 {youtube}taU4FvSmHuY{/youtube}