Rewitalizacja Parku Rekreacyjnego

  •  
Na zdegradowany teren pomiędzy ulicami R. Traugutta, Rzemieślniczą i rzeką Wieprzą w Darłowie kilka dni temu wkroczyła firma „Krężel” z Kobylnicy, która wygrała przetarg nieograniczony na rewitalizację parku rekreacyjnego. W pierwszym etapie robót przystąpiono do zabezpieczenia terenu budowy (teren ogrodzono, ustawiono tablice informacyjne, wykonano miejsca dojazdowe itp.). 


Obecnie prowadzone prace związane są z przygotowywaniem terenu wraz z jego wyrównaniem  pod  nowe nasadzenia oraz trawniki. Centralnym elementem zagospodarowania parku będzie plac zabaw powierzchni ok. 350 m kw. składający się z dwóch stref dla dzieci młodszych i starszych.  Obie strefy będą oddzielone,  wyposażone w małą architekturę, a znajdujące się w niej urządzenia zabawowe zamontowane zostaną na tzw. nawierzchni bezpiecznej.  Osobno zostaną zamocowane  urządzenia do rekreacji i wypoczynku. Powstaje też specjalne miejsce na ognisko otoczone siedziskami z gabionów. (Gabion  to prostopadłościenny element budowlany wzmacniający skarpę, nasyp ziemny bądź brzeg rzeki. Ma formę najczęściej prostopadłościennego kosza wykonanego z prętów i siatki stalowej, wypełnionego kamieniami lub żwirem). W następnym tygodniu rozpocznie się układanie nawierzchni z kamienia na ścieżce o szerokości 3 m, której przebieg wyznaczony został przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ścieżka będzie biegła śladem dawnych murów miejskich od ul. Wałowej do Rzemieślniczej. Zakończenie prac przewidziane jest jeszcze przed sezonem turystycznym.  Zrewitalizowany  park  będzie miejscem rekreacji i wypoczynku a także spokojnym terenem do uprawiania ćwiczeń gimnastycznych. Tematyka małej architektury na placu zabaw utrzymana zostanie w klimacie nadmorskim, stąd głównym elementem zabawowym będzie statek. Koszt budowy l części parku wynosi 890 672,93 zł.  Ponad połowę kosztów pokryje Unia Europejska.

autor: L. Walkiewicz
 

  •