Kamienica pod kogą odzyskała blask

Zakończono ważny etap renowacji zabytkowej kamienicy „Pod kogą”, która  znajduje się w Darłowie w narożu ulic Powstańców Warszawskich i Rynkowej.  Od pięciu lat w renowację darłowskiej kamienicy „Pod kogą” zaangażowani są: Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz),  Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Darłowska Lokalna Grupa Rybacka, Wspólnota Mieszkaniowa i darłowski samorząd. Wszelkie prace związane z renowacją koordynuje Wspólnota Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Szymon Krawczuk.

 

W latach wcześniejszych przygotowano m.in.: opinię techniczną budynku, przeprowadzono badania architektoniczne obiektu, badania historyczne kamienicy, wykonano inwentaryzację budynku, opracowano kartę ewidencji zabytku architektury i budownictwa, przeprowadzono sondażowe badania odkrywkowe i opracowano program prac konserwatorskich,  a także dokumentację techniczną i kosztorysy remontu dachu, elewacji i całego budynku, zebrano komplet opinii i uzgodnień z wieloma urzędami, w tym opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto położono nowy dach. Dziesiątki tomów dokumentacji i uzgodnień i opinii ledwo mieści się wielkiej szafie. Do tej pory na renowację kamienicy  wydano prawie 1,2 miliona złotych. Największy udział w kosztach  remontu i renowacji kamienicy „Pod kogą” ma Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury, która dofinansowała to przedsięwzięcie  kwotą 100 tysięcy euro. Dzięki wspólnemu działaniu i pomocy finansowej udało sie uratować darłowski klejnot architektury pomorskiej. Renowacją elewacji i przywróceniem walorów architektonicznych kamienicy „Pod kogą” zajęła się doświadczona Spółka z o.o. WROBUD–ZABYTKI z Wrocławia, która  specjalizuje się w kompleksowej konserwacji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych w kraju i zagranicą.

autor: L. Walkiewicz
 
 
  •