Bezpieczne ferie


O tym jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe radzili prawie trzystu uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie funkcjonariusze z miejscowej Placówki Straży Granicznej. W prelekcjach 23 i 24 stycznia uczestniczyli uczniowie klas IV-VI.Strażnicy graniczni uświadamiali ich o zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Przestrzegali przed nawiązywaniem kontaktów z nieznanymi osobami, przyjmowaniem od nich prezentów, wchodzeniem na zamarznięte akweny.


Przypomnieli, by zawsze informować rodziców o tym z kim, gdzie i do kogo się jedzie, by nosić elementy odblaskowe dla własnego bezpieczeństwa, ale też instruowali, jak należy się zachować w sytuacji udzielania pomocy osobie, pod którą załamał się lód. Omówili również tak zwany dekalog narciarza ze wskazówkami, jak zachować się na stoku.

Dodatkowo funkcjonariusze Straży Granicznej omówili zagrożenia jakie niesie ze sob ą zażywanie narkotyków i dopalaczy. Młodość, ciekawość, chęć sięgnięcia po używki mo że nie tylko zniszczyć zdrowie, ale też narazić na odpowiedzialność za ich posiadanie.

 

 

źródło: rzecznik prasowy komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku