Rzeki

Wieprza - wypływa z Jeziora Białego na Pojezierzu Bytowskim. Długość 112 km, powierzchnia dorzecza 2170 km2.

Szczególnie cenna dla wędkarzy z uwagi na bogactwo występowania ryb łososiowatych.
Grabowa - wypływa z jeziora Łąkie na Pojezierzu Bytowskim. Największy dopływ Wieprzy. Długość 71 km, powierzchnia dorzecza 534 km2. Rzeka o charakterze górskim, bogata w ryby łososiowate.

źródło: ugdarlowo.pl