Ogromny sukces Zespołu Szkół Morskich w Darłowie

  •  
W poniedziałek 27 styczna Magdalena Miszke dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Darłowie odebrała z rąk wojewody zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza i zachodniopomorskiego kuratora oświaty Marii Boreckiej gratulacje z okazji znalezienia się szkoły w gronie najlepszych techników w Polsce.  Jak podkreślił wojewoda uzyskanie wysokiego wyniku w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonego przez miesięcznik „Perspektywy” to prestiżowe wyróżnienie będące efektem wspólnego wysiłku uczniów, pedagogów i rodziców.


Warto podkreślić, że Zespół Szkół Morskich w Darłowie znalazł się w gronie 300 najlepszych techników w Polsce, w województwie Zachodniopomorskim tylko 12 szkół uzyskało takie wyróżnienie.

Misją rankingu jest dostarczenie informacji o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponadgimnazjalne. Głównymi adresatami rankingu są uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Kryteria Rankingu Techników 2014: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

  •  

autor: L. Walkiewicz
źródło: darlowo.pl