W ZSM powstanie klasa Straży Granicznej

  •  
W dniu 8 maja 2014 roku w Gdańsku podpisane zostało porozumienie o współpracy dydaktycznej między Zespołem Szkół Morskich w Darłowie reprezentowanym przez dyrektora szkoły Magdalenę Miszke, a Morskim Oddziałem Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku reprezentowanym przez Komendanta kontradmirała SG Piotra Stockiego. W uroczystości brał także udział Komendant Placówki SG w Darłowie mjr Mikołaj Kaczanowicz.W ramach porozumienia w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Morskich w Darłowie zostanie utworzona klasa Straży Granicznej w zawodzie technik nawigator morski. Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych prowadzonych przez funkcjonariuszy SG. W trakcie zajęć zapoznają się z historią, strukturą i funkcjonowaniem formacji. W czasie całego cyklu szkolenia planowana jest organizacja kursów dla młodzieży między innymi kursu motorowodnego, kursu samoobrony, czy zajęć strzeleckich. Zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone pod kątem egzaminów sprawnościowych SG. Uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach do ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Absolwent, który ukończy naukę w klasie Straży Granicznej będzie miał możliwość zdania egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i uzyskania zawodu technik nawigator morski, uzyskania świadectwa marynarza wachtowego. Uczniowie otrzymają także certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów. Uczniowie w trakcie nauki będą przygotowywani do przejścia procedury kwalifikacyjnej kandydata do Straży Granicznej.

źródło: ZSM w Darłowie