Nie żyje Elżbieta Karlińska. Miała 66 lat

13 listopada, po nagłej chorobie, w wieku 66 lat zmarła Elżbieta Karlińska- sekretarz miasta Darłowa i  radna wojewódzka.  Urodziła się w 1953 r.  w Staroźrebach na Mazowszu. W Darłowie mieszkała od 1964 roku.  Przez 25 lat pracowała w miejscowym Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Kuter  jako księgowa.  W latach 1999-2002 była główną księgową w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białogardzie. Przez 16 pełniła funkcję  zastępcy burmistrza Darłowa, a od 2018 roku była sekretarzem miasta. W tym samym  roku została radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w którym pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów.

Elżbieta Karlińska pochodziła z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych. Jej ojciec był harcerzem Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej i walczył w Powstaniu Warszawskim.  Jej śmierć to ogromna strata dla całego Darłowa. 

źródło: facebook.com/elateam7