Jak uzyskać wyciąg z konta? MBank, ING i inne banki

Wyciąg z konta to obowiązkowy punkt każdego rachunku bankowego. Jest niezbędny do tego, by posiadacze rachunków mogli prześledzić jakie operacje dokonały się na ich koncie. Oprócz tego, jako że posiada wagę dokumentu, może stanowić podstawę do potwierdzenia osiąganych dochodów i tym samym umożliwić ubieganie się o pożyczkę lub kredyt.

Co to jest wyciąg z konta?

Wyciąg z konta bankowego jest zestawieniem wszystkich transakcji dokonanych na koncie w danym okresie. Zazwyczaj dotyczy jednego miesiąca, ale banki przechowują historię rachunku na co najmniej rok do tyłu, a zazwyczaj - od początku jego istnienia. Oznacza to, że można uzyskać wyciąg za kilka czy nawet kilkanaście lat.

Wyciąg z konta, inaczej zwany też historią rachunku bankowego ma wagę dokumentu - to znaczy, że jest uznawany przez wszelkie instytucje zarówno państwowe jak i prywatne i stanowi potwierdzenie uzyskiwanego wynagrodzenia.

Jak uzyskać wyciąg z konta bankowego przez internet?

Wyciąg internetowy, który zazwyczaj otrzymuje się w formacie PDF, jest znacznie bardziej praktyczny od tradycyjnego wyciągu papierowego. Typowo otrzymuje się go na pocztę elektroniczną, ale można też pobrać go z poziomu bankowości elektronicznej nie czekając na bank (który zazwyczaj wysyła go dopiero po jakimś czasie) i samodzielnie ustalając okres wyciągu. Jak pobrać wyciąg w poszczególnych bankach?

 

  • Wyciąg z konta w mBank. Wejdź na swoje konto internetowe → historia → zaznacz operacje z ostatnich X miesięcy (wyciąg z jakiego czasu jest ci potrzebny) → zejdź na dół strony i wybierz format PDF → zatwierdź operację.
  • Wyciąg z konta w PKO BP. Wejdź w bankowość elektroniczną iPKO → zakłada rachunki → rachunek główny (bądź inny rachunek z którego chcesz otrzymać wyciąg) → wybierz interesujący cię zakres dat → szukaj → na dole strony wybierz pobierz w PDF.
  • Wyciąg z konta w ING Banku Śląskim. Zaloguj się na swoje konto internetowe ING → rachunek główny → po prawej stronie wybierz historia → w środkowym oknie wybierz liczbę miesięcy za które chcesz dostać wyciąg → kliknij pobierz listę transakcji.
  • Wyciąg z konta w Millennium. Wejdź w bankowość Millenet → zakładka moje finanse → lista wyciągów → kliknij pobierz przy wyciągu, który chcesz otrzymać.
  • Wyciąg z konta w Alior Banku. Zaloguj się w bankowości internetowej Aliora → zakładka konto osobiste po lewej stronie → wyciąg z rachunku → kliknij na strzałkę przy wybranym wyciągu.

 

Uwaga! mBank nie umożliwia pobrania wyciągu z konta z adresem. By otrzymać taki wyciąg należy poprosić bank o przesłanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku w wersji papierowej, co jest dodatkowo płatne.

Do czego może przydać się wyciąg bankowy?

Wyciąg z rachunku bankowego jest uznawany przez wszelkie instytucje finansowe. To oznacza, że można na jego podstawie dostać kartę kredytową i kredyt. W wyciągu widoczne są nie tylko kwoty wpływów ale również nadawców przelewów. Dzięki temu bank udzielający kredytu jest w stanie zweryfikować, że ktoś jest zatrudniony w tej czy innej firmie.

Oprócz tego, wyciąg może stanowić potwierdzenie dokonania przelewu (oprócz zwyczajnego potwierdzenia przekazu, które również jest dostępne w bankowości internetowej) i stanowić dowód, że np. pewnej transakcji dokonano, a nie otrzymaliśmy zakupionej usługi czy towaru. Dlatego wyciąg jest tak ważny - stanowi dowód, że dokonaliśmy takich czy innych transakcji na rachunku i posiadamy dzięki niemu kontrolę nad wydatkami. Wystarczy uważnie prześledzić wyciąg, by wiedzieć na co dokładnie wydajemy pieniądze. Oczywiście pod warunkiem, że zazwyczaj wydając pieniądze korzystamy z karty a nie gotówki.

Co jeszcze warto wiedzieć o historii rachunku bankowego?

Przy zakładaniu rachunku mamy zazwyczaj do wyboru dwie opcje: wybrać wyciąg w formie papierowej lub elektronicznej. Kwestię wyciągu reguluje kodeks cywilny w art. 728, który stanowi, że:

  • Bank jest zobowiązany informować posiadacza rachunku o każdej zmianie na rachunku.
  • Bank musi co najmniej raz w miesiącu bezpłatnie dostarczyć posiadaczowi rachunku wyciąg, chyba, że posiadacz wyraził pisemnie zgodę na informowanie go o zmianach na koncie w inny sposób.
  • Posiadacz rachunku jest zobowiązany zgłosić bankowi wszelkie niezgodności zmian stanu konta na wyciągu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania go.

 

O ile wyciąg w formie elektronicznej jest typowo bezpłatny, to forma papierowa jest już płatna. Jeśli nie posiadamy konta internetowego, to również wyciąg papierowy jest bezpłatny, gdyż bank ma obowiązek bezpłatnie informować nas o transakcjach na rachunku.

Większość osób posiada obecnie jednak konto internetowe. Na takim koncie zlecenie przesłania wyciągu tradycyjną pocztą to koszt od kilku do nawet kilkunastu złotych. Wyciąg papierowy jest mniej praktyczny od zwyczajnego wyciągu, bo nie prześlemy go w łatwy sposób do instytucji w której np. ubiegamy się o pożyczkę. Powszechny format pliku z wyciągiem to PDF i taki właśnie format umożliwia odczytanie go przez automatyczne systemy weryfikacji dochodów u przeróżnych kredytodawców.

 

Powyższy artykuł nie stanowi materiału redakcyjnego. Jest to publikacja na zlecenie.