Upadłość czy restrukturyzacja. A może jednocześnie?

(Artykuł Partnera) Restrukturyzacja i upadłość to postępowania prowadzone wobec firm zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych. Wnioski o ich rozpoczęcie można złożyć jednocześnie.

Trwający kryzys sprzyja niestety finansowym problemom firm. Jeśli te okazują się zbyt duże, jedynymi rozwiązaniami pozwalającymi uniknąć odpowiedzialności właściciela lub osoby zarządzającej za zadłużenie przedsiębiorstwa okazuje się restrukturyzacja lub upadłość. Która opcja będzie w danej sytuacji najlepszym wyborem? Na czym one polegają? Czy upadłość z restrukturyzacją będzie dobrym wyjściem?

Upadłość a restrukturyzacja. Czym się różnią?

Postępowanie upadłościowe przeprowadza się, by zaspokoić roszczenia wierzycieli przedsiębiorcy. Do tego celu wykorzystuje się majątek upadającej firmy. Rezultatem postępowania jest upadłość (a więc całkowita likwidacja firmy). Jeśli wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, następuje również umorzenie zobowiązań, których nie udało się w jego toku pokryć (tak zwane oddłużenie).

Postępowanie restrukturyzacyjne ma natomiast na celu przede wszystkim uniknięcie upadłości danej firmy. Można osiągnąć go w wyniku zawarcia z wierzycielami układu lub przeprowadzenie postępowania sanacyjnego, w ramach którego zarząd nad majątkiem dłużnika w określonym zakresie przejmuje wyznaczony przez sąd zarządca.

Zbieg upadłości z restrukturyzacją. Główne zasady

Wnioski o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenie upadłości można złożyć w tym samym czasie. Co do zasady, w pierwszej kolejności rozpatrywany jest ten pierwszy, ale istnieją pewne wyjątki. Jeśli sąd upadłościowy uzna, przeprowadzenie restrukturyzacji wiązałoby się ze szkodą dla wierzycieli, rozpatrzy wniosek o upadłość, o czym zostanie poinformowany sąd restrukturyzacyjny. Więcej informacji na temat zbiegu upadłości z restrukturyzacją dostępnych jest na https://kancelaria-slaski.pl/.

Czemu warto złożyć oba wnioski jednocześnie?

O zwolnieniu dłużnika z odpowiedzialności za długi firmy decyduje data rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Z kolei w przypadku postępowania upadłościowego istotna jest data złożenia wniosku. Jako, że dłużnik nie może być pewien, kiedy rozpocznie się to pierwsze postępowanie, ani z jakim skutkiem się zakończy, zasadne jest złożenie obu wniosków jednocześnie.

Restrukturyzacja i upadłość to postępowania prowadzone wobec firm zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych. Wnioski o ich rozpoczęcie można złożyć jednocześnie.