Okolicznościowy medal w 140 rocznicę powstania portu handlowego

Na okoliczność 140-lecia  portu handlowego w Darłowie,  Urząd Miasta  wraz z  Zarządem Portu Morskiego  wydały medal  okolicznościowy, który zaprojektowany został przez pracownika biura promocji miasta Darłowa- Daniela Frącza. Na awersie medalu zobaczymy  statek kontenerowy, koło sterowe i sylwetkę  wieży Latarni Morskiej. Natomiast na rewersie  wybito  herb miasta Darłowa. 

Z każdej strony medalu,  oprócz grafik umieszczono stosowne napisy.